Fler privata domstolar, tack!

By | januari 30, 2018

Vi har privat vård och privata skolor med syfte att öka effektivitet, kvalitet och valfrihet, till gagn för Sverige och för det svenska folket. Regering, riksdag och folket står bakom och stödjer detta.

Men vi har inga privata, konkurrerande, domstolar. Det äventyrar såväl kvalitet som rättssäkerhet och driver utveckling av en godtyckesfilosofi. Att döma fel är lika rätt som att döma rätt.

”Hokus-pokus, hovrätts-filiokus!”

Vi borde ha följande, mänskliga, rättssäkra, alternativ:
”Folkrätten” till tingsrätten
”Människorätten” till hovrätten
och
”Absoluta rätten” till HD

Det är inte rimligt att våra nuvarande månatliga understödsobjekt, hål för våra skattepengar, typ tingsrättstöntar, hovrättshycklare eller justiegycklare, ska kunna uppbära full ersättning utan att leverera någon som helst kvalitet, utan att meddela kvalitetssäkrade domar. Fy!

Låt mig bara nämna några exempel: Axel Petersson (Stockholms tingsrätt), Staffan Lind (Svea hovrätt) och Anders Eka (Högsta domstolen).

Jag kan räkna upp flera dussin, maktfullkomliga, medräknat förvaltningsdomstolarna, individer, vilka var och en, brustit i sin samhällstjänst. Fy!

Jag har en oplockad gås med sammanlagt sju domstolar, trots att jag inte begått något brott, trots att jag inte gjort något fel, trots att det saknas domskäl, trots att det saknas brottsoffer.

Samtidigt springer brottslingar lösa, har ihjäl människor med bomber, knivar, sprängämnen och skjutvapen.

Mitt förtroende för det svenska rättsväsendet är fram tills idag = noll.

Till Lotta Danielsson på HD:

Lyd ett gott råd. Säg upp dig från HD medan tid är. Försök få ett riktigt jobb, helst i privat sektor, som du försörja dig på och vara stolt över. HD är ingen framtid!

Visitkort – ABSOLUT VETANDE

Med vänlig hälsning,
Bengt Jonasson
Civilingenjör utan gränser
070-6605447
Vi som bor på Dalarö lyssnar på
Skärgårdsradion – 90,2

9 jan. 2018 kl. 10:27 skrev Högsta domstolen Adminskrivelser <Hogsta.domstolen.adminskrivelser@dom.se>:
Adnr 27-18
Angående dina skrivelser till Högsta domstolen
Du har inget pågående mål vid Högsta domstolen. Dina skrivelser föranleder därför ingen ytterligare åtgärd än detta svarsbrev från Högsta domstolens sida. Ytterligare skrivelser med likartat innehåll kan komma att lämnas obesvarade.

I tjänsten

Lotta Danielsson
Registratorsassistent, Registratorskontoret, Högsta domstolen
08-561 666 87 • hogsta.domstolen@dom.se • Postadress: Box 2066, 103 12 Stockholm • Besöksadress: Riddarhustorget 8 • Fax: 08-561 666 86 • www.hogstadomstolen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *