Agent 000 Eliasson …

By | januari 31, 2018

…med rätt att döda (en myndighet) …

…går nu vidare till MSB, Myndigheten för Samhälls-Brott.

Men Eliasson torde vara jävig, om MSB, under Eliassons ”ledning”, ska stävja andra myndigheters brott mot mänskligheten, brott av t.ex. Polisen eller Trafikverket.

Är det inte bättre att tillsätta någon med kompetens, inte endast en utskälld individ med en långt utdragen ifrågasatt ”erfarenhet”?

Att leda en verksamhet kräver en ledare, inte endast en partibok!

Ledare finner man i privat sektor, i näringslivet, inte i egna socialdemokratiska led, inom vilka ingen har haft ett riktigt jobb, inom vilka ingen har utfört ett ärligt handtag! Eller hur Morgan Johansson?

Ovanstående råd är gratis!

Hur kan förtroendet för polisen sjunka då det redan är utraderat. Det är klart att om förtroendet redan är noll, det kan sjunka till ett negativt förtroende. Det innebär att förtroendet sedan möjligen kan öka för att på sikt komma upp till noll.

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *