Tag Archives: Anders Eka

Fler privata domstolar, tack!

Vi har privat vård och privata skolor med syfte att öka effektivitet, kvalitet och valfrihet, till gagn för Sverige och för det svenska folket. Regering, riksdag och folket står bakom och stödjer detta. Men vi har inga privata, konkurrerande, domstolar. Det äventyrar såväl kvalitet som rättssäkerhet och driver utveckling av en godtyckesfilosofi. Att döma fel… Read More »

Poliser, åklagare och domstolar är sjuka

Men i grunden är Sveriges riksdagsmän inkompetenta vilka ju stiftar felaktiga lagar. Man får inte ha en standard fällkniv med 9 cm blad. En sådant verktyg är är praktiskt i vardagen, speciellt för den som varit scout och gjort insats för svenskt försvar. Men framför allt är den bra till nödvärn mot ilskna kamphundar. Men… Read More »