Category Archives: Polis och polismyndighet

Sverige är redan en diktatur

Tack till Stefan Lisinski, Kalla Fakta och Uppdrag Granskning, vilka belyser hur vi MÄNNISKOR blir kränkta och terroriserade av svenska myndighetssvin och domstolsidioter i det svenska rättslöshetsskamhället. En hund är ett vapen. Hundföraren bör avväpnas! Poliser älskar att missbruka sin makt. Nedan, en allmänhet, ett offer för maktfullkomlighet, en lägre stående varelse, enligt svenska myndigheters… Read More »

Uzbeken avrättade åtta

Hur många osyldiga medmänniskor avrättade GÄRNINGSMANNEN Ingemar Skogö under sina tre förordnanden på demokratins diktatur i Borlänge? Det skulle antagligen krävas hundratals utredningar för att få någon som helst klarhet. Men sex döda, oskyldiga busspassagerare, i Rasbo, utgör en förträfflig början. Men detta mörkade den tillika GÄRNINGSMANNEN, hovrättspresidenten, Fredrik Wersäll, ordförande i domen och därmed… Read More »

Att liksom dö i förtid

Förvaltningsdomstolarna ingår i samma diktaturmaffia som poliser, åklagare och övriga rättslöshets-domstolar med den ”dolda arbetslösheten?”, Riddarhustorget 8, ”på toppen”, eller varför inte i botten? Jag kan tycka att jägaren agerat en smula klantigt. Men att göra fel någon gång bör kunna förlåtas. Att vilja göra patron ur kan uppfattas som en självklarhet för kvalificerade vapenägare… Read More »

Ett pedagogiskt budskap till Sveriges diktatur …

…delvis styrd av det svenska rättslöshetsväsendet ”Angrepp mot samhället” påstår Eliasson, ungefär som han har någon som helst koll. Nej rikspolischefen besitter näppeligen någon högre uppfinningshöjd, utvecklingshöjd, än dold arbetslöshet, likt förmodligen merparten av Sveriges generaldirektörer, likt generalsabotör Lena Erixon. Det försprång Sverige hade efter kriget, efter 1945, har det svenska inkompetenta maktmissbruket successivt utraderat.… Read More »

Sverige är redan en diktatur

Juholt har antagligen fått distans till vad han råkat ut för, lyft blicken och kollat på Svärje från ett helikopterperspektiv. Jag menar dock, och har hävdat länge, att Svärje i praktiken redan är en diktatur, om än formellt en demokrati. Vi som kallas ”allmänhet” har itutats, under decennier, att vi har det bra i Svärje.… Read More »

Nu har jag över tio tusen klick på …

…avrättningen i Bagarmossen. Uppenbart att snutsvin kan få hjärnsläpp eller är bara allmänt skjutglada! Men polisjävlar kan begå brott och komma undan. Det är typiskt för svenska diktaturfasoner. Polisen håller ihop med Åklagarmyndigheten med uppsåt att dölja och skriva av polisers brott. Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?… Read More »

Poliser, åklagare och domstolar är sjuka

Men i grunden är Sveriges riksdagsmän inkompetenta vilka ju stiftar felaktiga lagar. Man får inte ha en standard fällkniv med 9 cm blad. En sådant verktyg är är praktiskt i vardagen, speciellt för den som varit scout och gjort insats för svenskt försvar. Men framför allt är den bra till nödvärn mot ilskna kamphundar. Men… Read More »

Litar inte på åklagare …

…eller på svenskt rättsväsende. Framför allt kommer poliser undan för lätt. Åklagare och internutredare är jäviga och håller ihop mot oss människor. Framför allt den där Maria Sterup synes opålitlig. Men framför allt skjutningen i Bagarmossen, då hon friar polisen som slaktar en oskyldig, tyder på att hon antingen är helt okunnig, är jävig eller… Read More »

Leif GW Persson & Anders Perklev

Båda saknar förståelse för, och fokus på, samhällets mest omfattande brottslighet. Att poliser, åklagare och domstolar är myndighetsjäviga och stödjer Trafikverkets kriminalitet mot oss människor, i Sveriges DIKTATUR, är i någon mån begripligt. Men att Persson, det fria Sveriges ”Brotts-ikon”, saknar helhetssyn, är ju ytterst beklagligt. Här i Rasbo togs livet av sex oskyldiga busspassagerare.… Read More »

Vem välte lastbilen och varför?

Till vem ska jag rikta mitt skadestånd? Min hemresa 14 september från Gullmarsplan till Dalarö blev 30 minuter fördröjd pga detta hinder ivägen. Jag menar att uppsåt att köra slarvigt med därpå följande vållande borde vara förbjudet, om det inte redan är det. Vi är antagligen hundratals brottsoffer som förlorat en del av våra liv… Read More »