Monthly Archives: januari 2015

Hans Roslings bagatellfrågor – en tydlig brist på insikt

Det grundläggande för en civilisation är att inte sabotera. Vissa naturliga motgångar kan vara svåra att undvika, som naturkatastrofer, sjukdomar och kanske krig. Men att som Trafikverket, bedriva inbördeskrig och uppsåtligen undergräva livskvalitet och samhällsutveckling med vägsalt, borde klassas som ett större brott mot mänskligheten än t.ex. Adolf Hitlers försök till att skydda det egna… Read More »

Guldbaggen är över – nu kommer Jonassons trilogi

Vem har man inget förtroende för? Säg Sosse, det räcker. Nu fick jag Ygeman på fall! Ja, så har vi ”Myndigheten för samhällsskydd”. Kravet på jämställdhet borde gälla kompetens, inte kärringar.

Till Thomas Hedlund på SCA om ”säkra” timmertransporter.

Du nämner, Thomas, i inslaget om de säkra omkörningarna. De tror jag på. Men hur har du tänkt vid mot- eller medlut i kombination med halt väglag? Du kan ju inte förlita dig på den brottsliga saltningen av våra vägar. Den löser ändå inte framkomlighet eller säkerhet när det kommer lite större snömängder. Jag har… Read More »

En vägsaltningsterrorist är väl också en terrorist …

Det finns flera sätt att utplåna människor. Med kemisk krigföring på svenska folkets vägar utraderas liv såväl fysiskt som psykiskt. Det senare kan i många fall mer liknas vid livskvalitetsstympning. Medmänniskan förlorar i stor utsträckning meningen med livet. Andra kurerar sig med några månader i t.ex. Thailand som motgift för att komma undan det svarta… Read More »

Ökade försvarskostnader – lätt som en plätt

Hur enkelt som helst får vi loss de extra miljarder vi behöver. Men 30 hittills bortkastade miljarder per år kan också användas till att bygga ut vägnätet och järnvägen och förmodligen till fattiga och sjuka.   Bengt Jonasson Civilingenjör utan gränser 08-50010220

När kommer Gåmyndigheten, Gåverket, Gunnar Malm

Det kan inte vara rimligt att man får gå hur som helst. Vi kan inte släppa ut vem som helst på allmän plats som går och halkar och ramlar. Det leder till onödiga kostnader för vårt samhälle. Andreas Näsman i Gävle, t.ex. kan utgöra ett hot mot vår samhällsekonomi. Vi borde ha en myndighet som… Read More »

Sorg i Frankrike -17 döda i religionskrig

Så här uttrycker sig en förståndig och klarsynt expert: ”Jaha, då hände det i Paris den här gången. Dags att återupprätta gränskontroller, införa övervakning av muslimer, etc. Vad har de i västerlandet att göra? Han, muslimen i Luleå, var ju så bekymrad över att solen inte gick ner på sommaren så han fick fasta på… Read More »