Tag Archives: Ebola

Hans Roslings bagatellfrågor – en tydlig brist på insikt

Det grundläggande för en civilisation är att inte sabotera. Vissa naturliga motgångar kan vara svåra att undvika, som naturkatastrofer, sjukdomar och kanske krig. Men att som Trafikverket, bedriva inbördeskrig och uppsåtligen undergräva livskvalitet och samhällsutveckling med vägsalt, borde klassas som ett större brott mot mänskligheten än t.ex. Adolf Hitlers försök till att skydda det egna… Read More »

Ebola är väl inte så farligt …

… de slipper ju vägsalt! Visst är det otur med Ebola, men den har ju inte sin grund i ett ont uppsåt, ett aktivt vållande, som Trafikverkets ansvarslösa krigföring. Vägsaltning är det sjukaste av allt sjukt en demokrati, en diktatur eller ett civiliserat samhälle kan utsätta sina medborgare för. Trafikverket framstår alltmer som ett utpräglat… Read More »