BILLIG & DYR – Förklaring

By | december 23, 2018

Eftersom dessa två ord används felaktigt ges här en ABSOLUT förklaring.

Men först definierar jag begreppet PRISVÄRT. Man kan ha olika uppfattningar om detta begrepp. Men fortsättningen blir enklast, om man definierar prisvärt som att värdet just når upp till priset. Ännu mera tydligt blir det, om man bestämmer att pris och värde är exakt lika.

Prisvärt kan då beskrivas som en linje med samma avstånd till den horisontella linjen, prisaxeln, som till den vertikala linjen, värdeaxeln.

Om en vara eller tjänst har ett värde som överstiger priset, hamnar denna ovanför prisvärdhetslinjen i det område som är markerat som billigt i den gröna delen. Alla kombinationer av pris och värde över prisvärdhetslinjen utgör exempel på billiga varor eller tjänster. Om den förvärvade billiga produkten eller tjänsten hamnar högt över, har man gjort ett FYND.

Exempel: Runas gin, Old School Yellow lagrad på fat av eneträ utgör en typisk högprisprodukt och hamnar inom produktkategorin till höger i diagrammet. Men med tanke på dess höga kvalitet och grund till utsökta drinkar och nubbar är den ändå att betrakta som mer än prisvärd och är således billig. Se punkt A i diagrammet.

På motsvarande sätt gäller att en produkt under prisvärdhetslinjnen är dyr, även om den kostar lite, t.ex. alternativet i punkt B.

Ytterligheten till dyr, dvs extremt dyr, benämns ocker. Kränger man sånt är man inne på brottslig verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *