En vägsaltningsterrorist är väl också en terrorist …

By | januari 26, 2015

Det finns flera sätt att utplåna människor. Med kemisk krigföring på svenska folkets vägar utraderas liv såväl fysiskt som psykiskt. Det senare kan i många fall mer liknas vid livskvalitetsstympning. Medmänniskan förlorar i stor utsträckning meningen med livet. Andra kurerar sig med några månader i t.ex. Thailand som motgift för att komma undan det svarta slagfältet. Den fysiska elimineringen beror på i vissa fall ökad halka av vägsalt men annars av den hasard som saltningen framkallar.

Här några varianter att spinna vidare på, Gunnar bin Malm:

Gunnar Malm, "generaldirektör" på Trafikverket har tillämpat samma brottsliga sabotage som tidigare sparkade Skogö.

Gunnar Malm, ”generaldirektör” på Trafikverket har tillämpat samma brottsliga sabotage som tidigare sparkade Skogö.


Har inte Fredrik Reinfeldt förolämpat hela det svenska folket genom att förordna generaldirektören?

Har inte Fredrik Reinfeldt förolämpat hela det svenska folket genom att förordna generaldirektören?


För 150.000 kr per månad erbjuder jag mina båda hjärnhalvor, Ondskan och Olyckan.

För 150.000 kr per månad erbjuder jag mina båda hjärnhalvor, Ondskan och Olyckan.


Ingemar bin Skogö:
Ingemar Skogö, tidigare "generaldirektör" på Vägverket, vilken saltade ihjäl vägtrafikanterna. Generalsabotör vore en mer passande titel.

Ingemar Skogö, tidigare ”generaldirektör” på Vägverket, vilken saltade ihjäl vägtrafikanterna. Generalsabotör vore en mer passande titel.


Anders bin Ygeman har varit ordförande i Trafikutskottet och genom försumlighet tillåtit vägsalt. Dessutom har han försökt förbjuda användning av mobiltelefon vid bilkörning.
Du förföljer oss människor, Anders Ygeman. Du skäms väl... du socialdemokratiske maktmissbrukare.

Du förföljer oss människor, Anders Ygeman. Du skäms väl… du socialdemokratiske maktmissbrukare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *