I stockholmstrafiken respekterar man varandra

Den av Trafikverket ofta usla skyltningen gör att man lätt hamnar fel, t.ex. i fel körfält. Är det proppfullt med bilar och man måste byta fil, bemöts man så gott som alltid vänligt och släpps fram. Fuck you känns mycket avlägset, är min uppfattning.

Robortstyrda bilar må höra framtiden till. Men Fuck You känns inte relevant.

Robortstyrda bilar må höra framtiden till. Men Fuck You känns inte relevant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *