En minut med Ingvar Carlsson

Sprang ihop med förrförre statsministern på spårvägen längs med Strandvägen. Jag slog till direkt: Hej Ingvar! Vi måste förbjuda all vägsaltning. Det är den viktigaste politiska uppgiften. Hälsa detta till dina partikamrater. Saltningen leder till hasard på vägarna och lurar trafikanterna att köra ihjäl sig och dessutom blir det ibland halare med salt än utan. Vidare är den årliga samhällskostnaden storleksordningen 30 miljarder utan någon samhälls- eller trafiksäkerhetsnytta. Damen i sällskap föreslog att jag skulle vända mig till Trafikverket, som om Trafikverket brydde sig eller begrep något.

Påträffades 2014-05-08 på 7:ans spårvagn längs med Strandvägen klockan 11.50.

Påträffades 2014-05-08 på 7:ans spårvagn längs med Strandvägen klockan 11.50.

Jag förklarade då att jag klagat sedan 1970 till Trafiksäkerhetsverket och Vägverket och senare till Trafikverket… Man måste ju ändå gripa halmstrået. Avslutningsvis förklarade jag för Carlsson att jag i mitt andra brev till hans efterträdare, Göran Persson, varnat för att Anna Lindh skulle gå samma väg som Olof Palme. Lindh hade ju en attityd och en framtoning som ledde tankarna till ”Olof .357 Palme” vilken ju retat många väljare. Men en självgod sosse som Persson bryr väl sig inte om information från en civilingenjör. Så gick det som det gick. Därutöver informerade jag om min hemsida och att Carlsson kan läsa om sig själv på absolutvetande.se eller bara googla på vägsaltning.
Ett av mina brev till Göran Persson. Förutom min klagan över saltningen förvarnade jag om Anna Lindhs bortgång cirka ett år i förväg.

Ett av mina brev till Göran Persson. Förutom min klagan över saltningen förvarnade jag om Anna Lindhs bortgång cirka ett år i förväg.

Svar från Maria Strandberg, en statsrådsberedningsfjolla!

Svar från Maria Strandberg, en statsrådsberedningsfjolla!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *