Ylva Johansson tycker …

By | december 14, 2017

…att alla Sveriges medborgare ska följa svensk lag …ha, ha, …ha, ha, ha!

Men om svenska lagar är felaktiga, brottsliga, inkompetenta och människokränkande …baserade på godtycklighet och maktfullkomlighet, ja, då är det självklart, såväl en mänsklig rättighet, som en uppenbar tillgång, att strunta i Sveriges ofta undermåliga påhitt till lagar.

Om jag var aktör i lagrådet, om jag var riksåklagare, om jag var tingsrättstönt, hovrättshycklare, kammarrättsknöl, justitiegycklare, polis eller övrig åklagare, skulle jag ofördröjligen:
1. Skämmas
2. Säga upp mig från min dolda arbetslöshet
3. Försöka få ett jobb att försörja mig på
4. Alternativt ta mig av daga …
I protest mot det svenska rättslöshetsväsendet

Med vänlig hälsning,Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *