Monthly Archives: maj 2016

Träff med Korridor Lekstugan efter 40 år

Ovanligt många bilar på Askfatsvägen 3. Mellan kl 14 och 15 anlände Lars, Arne, Magnus, Hasse, Ingalill och Ewa. Ja också Leif som hade kommit redan 11.30 för att stötta med lite sysslor. Efter en lätt lunch på öl, bröd, sill, strömming, lax … blev det liten rundvandring på Dalarö. Vi börjar längs kanalen i… Read More »

Många kvinnor har mer betalt än många män

Men i genomsnitt kommer kvinnor för överskådlig framtid att ha svårare att få chefsjobb och parallellt med detta något lägre lön. Det som kan snabba på utveckling mot mindre skillnad är att kvinnor tenderar att prestera bättre skolresultat än män. Det innebär att på mycket lång sikt vi kan se ett omvänt förhållande. Men att… Read More »

Du har aldrig gjort ett ärligt handtag – Anders Ygeman

Socialdemokraterna i maskopi med miljöterroristerna utgör det största hotet och sabotaget mot livskvalitet, samhällsekonomi och välfärd. Ni sossar har som huvudintresse att missbruka makt och konfiskera människors tillgångar. Om något får mig att skämmas över att vara svensk medborgare är det ni sossar i konkurrens med Sveriges många onödiga kostnadsställen och myndigheter. Den som inte… Read More »

Miljöpartiet – största hotet mot mänskligheten

Frågan är om Miljöpartiet inte rent av utgör ett större hot än Trafikverket. Båda har uppenbarligen till huvuduppgift att livskvalitetsstympa oss människor. Svensk kärnkraft är både säker och effektiv, ska inte jämföras med brottslig verksamhet i Chernobyl eller Fukushima. Lägg ned Miljöpartiet vilket ju helt saknar funktion i ett någorlunda civiliserat samhälle.

Traditionell sång- och vårfest i Alvik

Pålitlige civilingenjören Hans Morling hade lyckats väl med en nu återkommande träff på Tranebergsstugan. Elden brann utanför och gästerna droppade in, de flesta gående från Alviks T-banestation, men en och annan hade kostat på taxi. Först in och hälsa samt få den efterlängtade drinken. Ulf Johannissen delade ut sånghäften varefter vi snart samlades utanför. Först… Read More »