Miljöpartiets existens …

By | december 5, 2017

…utgör en förolämpning av hela det svenska folket.

 

UNDERTEXT: Miljö är inte en politisk fråga. Miljö bygger på ingenjörsskap och naturvetenskap, något som riksdagsmän, generaldirektörer och ministrar normalt är kompetensbefriade ifrån.

Miljöpartiet kallar sig Miljöpartiet men har inte krävt EN LAG SOM FÖRBJUDER ALL SALTNING AV VÅRA VÄGAR.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Miljöpartiet utgör en hyckleriorganisation som genom sin passivitet stödjer omfattande brottslighet, samhällssabotage, terrorism, anstiftan till mord och hets mot folkgrupp m.fl. brott.

Med vänlig hälsning,

I egenskap av civilingenjör och samhällsbärare med helhetssyn, protesterar jag mot ”Demokratins Diktatur i Borlänges Dårhus” också benämnd Trafikverket, härbärgerande världssamfundets, tillika den svenska terrorismens, genom vägsaltning, grövsta brottslingar mot mänskligheten.
Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
08-50010220, 070-6605447
Skickat från min iPhone8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *