Tag Archives: Jan Helin

En vägsaltningsterrorist är väl också en terrorist …

Det finns flera sätt att utplåna människor. Med kemisk krigföring på svenska folkets vägar utraderas liv såväl fysiskt som psykiskt. Det senare kan i många fall mer liknas vid livskvalitetsstympning. Medmänniskan förlorar i stor utsträckning meningen med livet. Andra kurerar sig med några månader i t.ex. Thailand som motgift för att komma undan det svarta… Read More »

Naturlig halka och Brottslig halka

Det finns bara två halkor! 1) Naturlig halka som beror på årstid, väder, temperatur och nederbörd. Naturlig halka kan man förutse, anpassa sig till och alltså undvika trafikskador… företeelsen som amatörer kallar olyckor. 2) Onaturlig halka, dvs den halka som Trafikverket är vållande till genom uppsåtlig saltning av våra gemensamt ägda vägar. Saltningen leder alltså… Read More »