Sven-Erik Bucht – en förolämpning …

By | december 12, 2017

…av 10 miljoner svenskar.

Detta utgör ett exempel på grundbulten i min kritik av Sveriges diktatur.

Mitt krav, icke förhandlingsbart, är att riksdagsmän och ministrar vilka parasiterar på, åtnjuter en omfattande konfiskation av, det svenska folkets tillgångar, ska vid inträde i riksdagen i allmänhet och i regeringen i synnerhet, medföra en skälig kompetens.

Av allt att döma avviker Bucht, vars existens som jordbruksminister sålunda utgör en förolämpning av hela det svenska folket. Dessutom är han Sosse, ej en förmildrande omständighet. Om man inte kan engelska på skälig nivå, ska man inte parasitera på det svenska folket!

Med vänlig hälsning,

I egenskap av civilingenjör och samhällsbärare med helhetssyn, protesterar jag mot ”Demokratins Diktatur i Borlänges Dårhus” också benämnd Trafikverket, härbärgerande världssamfundets, tillika den svenska terrorismens, genom vägsaltning, grövsta brottslingar mot mänskligheten.
Bengt ”LinkedIn” Jonasson
100-procentigt pålitlig
Civilingenjör utan gränser
www.absolutvetande.se
At Speaker’s Corner
08-50010220, 070-6605447
Skickat från min iPhone8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *