Vem skriver sånt skit?

By | december 29, 2013

”FLERA OLYCKOR PÅ GRUND AV HALKA”

Detta är vilseledande. Vid NATURLIG HALKA är chauffören orsak genom sin försumlighet, sin okunnighet och sitt vållande. Vid ONATURLIG HALKA, pga av ökad halka av vägsalt eller den hasard som vägsaltningen leder till är det generaldirektör Gunnar Malm på Trafikverket som orsak och vållande.

Detta är vilseledande. Vid NATURLIG HALKA är chauffören orsak genom sin försumlighet, sin okunnighet och sitt vållande. Vid ONATURLIG HALKA, pga av ökad halka av vägsalt eller den hasard som vägsaltningen leder till är det generaldirektör Gunnar Malm på Trafikverket som orsak och vållande.

Media ska inte tillåtas uttala sig idiotiskt eller vilseledande som t.ex. ”Halka orsakade olycka”: Följande alternativ finns att tillgå:
i) Vägtrafikant orsakade trafikskada! Gäller normalt vid naturligt underlag (om vi någon gång får chansen att köra på naturligt underlag dvs utan utan hasard, utan kemiska bekämpningsmedel, utan kemisk krigföring).
ii) Generaldirektören orsakade trafikskada! Gäller vid onaturligt underlag, t.ex. saltat väglag (det vanliga underlaget vintertid). Olyckor på saltade vägar är Gunnar Malms fel. Alltså kräver jag att Gunnar Malm låses in på livstid.
iii) Generaldirektören bedöms som vållande av trafikskada emedan förväntad ”effektiv” onaturlig halkbekämpning uteblivit => indirekt vållande, uppsåt och hasard. Olyckor som följd av hasard är Gunnar Malms fel. Alltså kräver jag att Gunnar Malm låses in på livstid!
Inlägg/kommentar i Dagens Industri - Hur vi ökar framkomlighet och hur vi slipper trafikskador (det som amatörer kallar olyckor). På köpet får vi bättre miljö, stärkt samhällsekonomi och ökad livskvalitet.

Inlägg/kommentar i Dagens Industri – Hur vi ökar framkomlighet och hur vi slipper trafikskador (det som amatörer kallar olyckor). På köpet får vi bättre miljö, stärkt samhällsekonomi och ökad livskvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *