Uzbeken avrättade åtta

By | november 2, 2017

Hur många osyldiga medmänniskor avrättade GÄRNINGSMANNEN Ingemar Skogö under sina tre förordnanden på demokratins diktatur i Borlänge?

Det skulle antagligen krävas hundratals utredningar för att få någon som helst klarhet. Men sex döda, oskyldiga busspassagerare, i Rasbo, utgör en förträfflig början.

Men detta mörkade den tillika GÄRNINGSMANNEN, hovrättspresidenten, Fredrik Wersäll, ordförande i domen och därmed Skogös medbrottsling.

Hur många vägtrafikdödade är GÄRNINGSMANNEN Gunnar Malm vållande till? Hur många har avrättats av de tidigare GÄRNINGSMÄNNEN, tillika generaldirektörer på Vägverket?

Och GÄRNINGSMANNEN Lena Erixon på Trafikverket har bara börjat att fullfölja Hitlers mission, att utrota existensberättigande,  genom kemisk krigföring.

Att sprida salt på våra allmänna vägar omfattar följande brott:
1. Anstiftan till mord, grovt vållande till annans död, vållande av kroppsskada och antagligen invalidisering.
2. Grov allmänfarlig ödeläggelse.
3. Hets mot folkgrupp.
4. Omfattande ekonomisk svindel mot Sverige, mot det svenska folket samt mot avgift- och skattebetalare. (Storleksordning 1 procent av BNP)
5. Biologisk och upplevd miljöförstöring.
6. Livskvalitetsstympning.

Jag hemställer att Erixon, Malm och Skogö frihetsberövas på livstid, (Antagligen svårt att få dispans från EU för avrättning),  möjligen också GÄRNINGSMANNEN ”juristfjollan” Charlotta Lindmark. Detta torde den försumlige samhällsparasiten tillika MEDGÄRNINGSMANNEN Anders Perklev ofördröjligen ta tag i. Åtgärda, Perklev, ditt månatliga kostnadsställe! Skäms och vet hur ditt undermåliga, opålitliga, slöa, försumliga hål för våra skattepengar!

Ha, ha, jag är nöjd med att jag är civilingenjör med kompetens och helhetssyn. Jag slipper således att vid årlig hälsokontroll hos Skandia att förväxlas med, eller jämföras med, sjuka skithål som ni, männisokränkande hål för våra skattepengar!

Om jag utgjorde ett simpelt månatligt understödsobjekt, ett kostnadsställe, ett utpräglat sänke för medborgarnas skattepengar, typ snutjävel, typ åklagarsvin, typ domstolsas eller jämförbart skithål för våra skattepengar, typ dold arbetslöshet i Borlänge, skulle jag inte tveka en sekund, att ta mitt ansvar, att ta mig av daga och som följ därav uppnå noll i samhällsvärde efter att tidigare alltid huserat/uppehållit mig på minus!

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare, till att förföljas av Sveriges DIKTATUR!

Den som inte skäms över av att vara svensk, torde ofördröjligen uppsöka läkare.

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *