Maria Krafft utgör ett hot mot Sverige …

…eller kanske mildare uttryckt, utgör en förolämpning av Sveriges vägtrafikanter.

Krafft är av allt att döma väsentligen vilseledande och antagligen opålitlig. Därutöver utgör Krafft ett månatligt understödsobjekt, ett kostnadsställe, ett hål för våra skattepengar. Hon framhåller att en sänkning av hastigheten (medelhastigheten) på våra vägar med två km/h skulle rädda 20 liv per år. Klent av Krafft!

Vad är det som säger att just dessa liv är värda att rädda? De kanske ändå tar sina liv utan att samtidigt terrorisera samtliga Sveriges vägtrafikanter.

Jag räknade själv för några år sedan på vad en sänkning av genomsnittshastigheten med 1 km/h skulle innebära. Kalkylen genomförde jag i ett Excel-ark. Min slutsats var att 1 km/h i sänkt genomsnittlig hastighet motsvarade en förlust av 60 människoliv per år. Jag jämförde den tid som allt transportarbete skulle öka för samtliga som kör eller åker på våra vägar med den tid, ett helt liv, ett människoliv bestod av från födsel tid död som gamling.

Nu torde det vara så att då undermåliga Krafft talar om människoliv, förolyckade i vägtrafik, handlar det om människor i allmänhet, dvs människor i genomsnittlig medelålder. Det innebär att att mitt jämförelsetal per km/h bör omräknas till 120 personer av medelålder, per km/h i sänkt medelhastighet.

Om nu Krafft vill sänka den genomsnilliga hastigheten med två km/h motsvarande 20 färre döda per år, motsvarar det en förlust av 240 människor vid en genomsnittsålder.

Således med en enkel kalkyl: Förlust 240 liv, vinst 20 liv. Summa: förlust med 22o liv per år baserat på Kraffts oseriösa tillika grundlösa påhitt.

Krafft förolämpar hela det svenska folket i allmänhet och oss vägtrafikanter i synnerhet genom att dessutom ge sken av att vår tid är gratis, dvs att det inte kostar något att sitta i en bruksbil och köra för långsamt, beaktande att vi dessutom förväntas att vara nyktra. Hastigheten som anges på skyltarna är för övrigt endast ett uttryck för Trafikverkets godtycke.

Om Krafft sänker medelhastigheten på våra allmänna vägar bör samtliga vägtrafikanter kompenseras med ett skäligt timarvode för den ökande tiden, minst 600 kr/h som rimligen ska tas från Trafikverkets årliga budget. Man får då hoppas att budgeten inte räcker till att sprida salt på våra vägar, den svenska diktaturens mest omfattande brott, tilllika kemiska krigföring, mot oss människor.

Mina krav på Krafft:

  1. Krafft bör be om ursäkt för sitt människokränkande påhitt mot oss berättigade vägtrafikanter
  2. Krafft bör säga upp sig från Trafikverket, Sveriges diktatur i Borlänges dårhus
  3. Krafft bör försöka få ett jobb hon kan försörja sig på istället för att utgöra ett månatligt understödsobjekt, ett hål för våra skattepengar, parasiterande på svenska skattebetalare

RÄDDA LIV! Här följer två förträffliga åtgärder.

Polisen anpassar hastigheten till sin förmåga. Därutöver ska snutar inte jaga andra till döds.

Inför en lag som förbjuder all saltning av våra allmänna vägar. Salt blandat med betydande snömängd resulterar i att styrförmågan går förlorad. Gärningsmannen, Ingemar Skogö, har fortfarande inte lagförts och frihetsberövats genom riksåklagarens försorg, trots generaldirektörens skuld till grov allmänfarlig ödeläggelse samt vållande till sex avrättade busspassagerare i Rasbo. Fredrik Wersäll, ordförande i domen, friade den uppenbart oskyldiga, unga, kvinnliga busschauffören. Advokat Anna Ling i Uppsala gjorde ett bra jobb!

Trafikverket synes dessutom stödja att tåg ska gå fortare medan bilar ska gå långsammare. Det utgör en övergripande kränkning av oss vägtrafikanter. Men Trafikverket saknar uppenbarligen etisk, moralisk och juridisk kompetens. Det utgör överavlönade Charlotta Lindmark ett förträffligt exempel på.

Charlotta borde kunna få ett nytt jobb, ett nyttigt utvecklingssteg. Trafikverket kan inte vara roligt, ett typiskt kostnadsställe, ett hål för våra skattepengar. Inget har blivit bättre av Jan Petterssons framträdanden i media. Man skäms över att vara svensk, typ!

Trafikverket är av allt att döma världssamfundets mest människokränkande paternalistorganisation norr om ekvatorn, efter Hitlers, Palmes eller Bin Ladens bortgång.

Jag rår inte för att jag är född till en svensk medborgare men borde ändå ha rätt till ett anständigt liv.

MVH

Bengt Jonasson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *