Maria Ferm kan ha rätt

I grunden ogillar jag Miljöpartiets politik som ju till stor del går ut på att förfölja oss som byggt upp landet och som gillar nostalgiska fordon, gamla bilar, båtar och motorcyklar.

Här ligger vi vid Roddklubbens flytbrygga i Djurgårdsbrunnskanalen.

Bilar är ju också människor. Här Cattis från 1964.

Det utgör vår livskvalitet att, företrädesvis under sommartid, nyttja dessa, trots att de drivs av fossila bränslen. Jag har dock på min fastighet koldioxidkompenserat med 72 kvm paneler för produktion av solel.

Solcellsel – produktion igång idag

Vidare avskyr jag tjatet om att vi inte ska flyga till sydligare länder pga jetplanens utsläpp. Vad ska vi annars ägna oss åt under den kalla, mörka och vägsaltade årstiden?

Bränsleförbrukningen per capita har dock minskat betydligt över tid. Det är ett resultat av ingenjörers ständiga strävan till effektivisering och förbättring, inte en konsekvens av miljöterrorristers tjat.

Bra är dock att kämpa för ett bättre Östersjön och ett renare hav, fritt från plast och utsläpp.

Det må vara ostridigt att det rent formellt inte föreligger relevanta asylskäl. Jag känner inte till alla detaljer, men Maria Ferm kan ha rätt i att flyktingbarn som vistats länge i Sverige, hunnit lära sig svenska, har invaggats i en tro att det ska ordna sig, kan luta sig mot en begynnande, kanske etablerad, sedvana inte ska utvisas efter fyllda 18 år, om det svenska samhället agerat oprofessionellt, slött och utan anständigt ledarskap. Samhället har då försuttit sin chans att utvisa dessa nyligen myndiga personer.

Här en rätt spröd och söt Maria Ferm:

Annie Lööf hakade sedan på!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *