Tag Archives: lobotomi

Är kostnadsställena på Trafikverket lobotomerade?

Knappast är de lobotomerade till det bättre.  Varför inte i så fall komplettera de månatliga understödsobjekten med en uttömmande åderlåtning? Vi upplever den ena historiska galenskapen efter den andra. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men här följer några utpräglade sjukligheter i kronologisk ordning. Bengt Jonasson Absolut Vetande Civilingenjör utan gränser 08-50010220