Är kostnadsställena på Trafikverket lobotomerade?

By | februari 7, 2015

Knappast är de lobotomerade till det bättre.  Varför inte i så fall komplettera de månatliga understödsobjekten med en uttömmande åderlåtning? Vi upplever den ena historiska galenskapen efter den andra.

Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men här följer några utpräglade sjukligheter i kronologisk ordning.

Åderlåtning, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Åderlåtning, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Lobotomi, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Lobotomi, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Vägsaltning, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Vägsaltning, inte en metod med vetenskapligt stöd.

Bengt Jonasson
Absolut Vetande
Civilingenjör utan gränser
08-50010220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *