Tag Archives: salt

Är kostnadsställena på Trafikverket lobotomerade?

Knappast är de lobotomerade till det bättre.  Varför inte i så fall komplettera de månatliga understödsobjekten med en uttömmande åderlåtning? Vi upplever den ena historiska galenskapen efter den andra. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men här följer några utpräglade sjukligheter i kronologisk ordning. Bengt Jonasson Absolut Vetande Civilingenjör utan gränser 08-50010220

För och emot …

Man kan diskutera: För och emot kvinnlig rösträtt – mest för För och emot högertrafik – mest för H För eller emot kärnkraft – mest för Men man kan inte diskutera för och emot vägsalt. Ty det existerar inget för. Jag påminner dig Gunnar Malm om följande: Tycker du det är halt i Sverige, trots… Read More »