Rösta på ABSOLUT SALTFRIA VÄGPARTIET

By | augusti 31, 2014

Det är mycket lätt att välja ett parti utanför de mest kända. Kolla på YouTube. Se nedan:

Absolut Saltfria Vägpartiet har mest gemensamt med Alliansen men har också stor respekt för Sverigedemokraterna. Fördelen med Absolut Saltfria Vägpartiet är att vi inte saboterar infrastruktur och realkapital. Därmed sparar vi långsiktigt storleksordningen 30 miljarder per år som istället kan användas till nyttigheter.
Utan vägsalt får vi ett ärligt vinterväglag som kan bedömas med förnuftet. Därmed minskar och undviks olyckor i vägtrafiken.
En lag som förbjuder vägsalt i kombination med fortsatt utveckling av kärnkraften gör oss till det bästa miljöpartiet.
Bengt Jonasson
Civilingenjör utan gränser
08-500 102 20
absolut.vetande@gmail.com
saltonroads.kills@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *