Ansvarslösa, inkompetenta och nyktra orsakar olyckor

Det finns inget säkert samband mellan promille och trafikskador, det som amatörer kallar olyckor. Jag själv och många andra har ju, genom att köra bil fulla, bevisat att det går hur bra som helst. Det viktiga är ju att man är ansvarsfull och tillräckligt skicklig att köra bil. Så länge vår ansvarslösa myndighet Trafikverket, saboterar trafiksäkerheten med vägsalt, är det inte rimligt att kräva att vägtrafikanter ska vara nyktra.

Ansvarslöst och korkat att köra i diket, Northug. Folk i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet, kan ju få för sig, eller inbilla sig, att det berodde på promillen.

Ansvarslöst och korkat att köra i diket, Northug. Folk i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet, kan ju få för sig, eller inbilla sig, att det berodde på promillen.

Den idrottsliga aspekten ska inte försummas. Inför skidtävling bör man inte dopa sig. Men det finns inget som tyder på att Northug förberedde sig inför en sådan tävling. Således finns det knappast anledning att fastställa promillehalt.
Promillehalten... Vad har den med saken att göra?

Promillehalten… Vad har den med saken att göra?

För kreti och pleti kan det uppfattas slösaktigt att demolera en bil på detta sätt. Men Northug är säkert stadd i kassa och har råd. Var det bara en Audi så var det väl inte så farligt!
Du kanske ska hålla dig till skidorna, Northug.

Du kanske ska hålla dig till skidorna, Northug.

När nyktra orsakar trafikskador/trafikolyckor är det inte nykterheten som är orsaken. Orsaken är att den nyktre fordonsföraren är ansvarslös, vårdslös eller inkompetent. De orsakerna har inget med promillen att göra. Det är en grundlös inställning, ett påhitt, att man inte kan köra bil alkoholpåverkad. Vi bör stegvis återgå till den enkla men självklara regeln: inget brottsoffer – inget brott. Northug har emellertid orsakat omfattande materiell skada och äventyrat säkerhet. Det är varken föredömligt eller lämpligt. Northug har således en påföljd att vänta sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *