Om CO2 från vännen Thomas

By | januari 27, 2023

Uppvärmning av atmosfären

Klimatet förändras och uppvärmningen sedan 1850 dvs förindustriell tid har höjts med ca 1.2 grader celsius. Men att som SR/SVT hänföra detta helt och hållet till antropogen verksamhet är felaktigt och alarmistiskt okunnigt.

Budskapet är allmänt att temperaturökningar i atmosfären beror helt och hållet på ökad CO2-halt är felaktigt men mycket effektivt om man vill skrämma människor och påverka de demokratiska systemen mer mot socialistisk ofrihet genom lagar och regler.

FNs olika organ samt IPCC och WEF använder detta för sina politiska ändamål.

Hur fungerar det egentligen med växthuseffekten?

Vattenångan i atmosfären står för 90% och CO2 för 10%. I detta sammanhang är Ozon O3 och Metan CH4 etc nästan negligerbara.

Utan vattenångans och koldioxidens upptagande av infraröd strålning dvs återstrålning från jordytan efter att den värmts upp av solen skulle medeltemperaturen uppgå till -18 grader Celsius mot nuvarande ca +15 grader Celsius. Således en temperaturskillnad på 33 grader Celsius.

Vattenångan står för 30 grader och koldioxiden för 3 grader.

CO2 molekylerna som utgör 1 på 10000 molekyler i lufthavet (10 km över jordytan) absorberar infraröd värmestrålning vid tre olika frekvensintervall som 4.1 mikrometer, 7,2 mikrometer och 15-16 mikrometer. Vattenångan H2O absorberar värme i betydligt bredare intervall.

Över hela spektrat finns ett brett ”fönster” där de infraröda fotonerna inte absorberas av några molekyler i luften utan strålningen sker ut i rymden.

CO2 förekomsten i lufthavet är uppmätt till 420 PPM och om detta fördubblas till cirka 800 PPM kommer absorptionskurvan att ändras något dvs bli större men eftersom CO2-molekylerna redan är mättade av den infraröda strålningen sedan tidigare, kommer effekten av denna ökade CO2 halt att bli mycket ringa.

Beräkningar ger vid handen att denna dubblering av CO2 skulle enskilt kunna höja den globala lufttemperaturen med 0,3 till 0,4 grader Celsius.

Jag kan jag inte låta bli att travestera klimataktivisten Al Gore genom att detta är en
”Obehaglig sanning” för alla klimataktivister, IPCC och alla politiker vilka är besatta av att reducera alla CO2-utsläpp kosta vad det kosta vill och på bekostnad av alla människor.

Men det finns mycket pengar att tjäna på att omfördela resurser från västvärldens arbetande människor till Davos-folket, EU och FN.

Klimatet förändras och det blir varmare, men det har ingenting med antropogen CO2 att göra.

Mer CO2 ger en grönare planet och den globala biomassan beräknas ha ökat med ca 15% under den första delen av 2000-talet. Det är bra för både växt- och djurliv samt inte minst för människan genom
bättre skördar.

Thomas Langborg, Tyresö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *