Insändare till Skärgården

By | oktober 6, 2022

Trevligt av Skärgården att ta in mitt debattinlägg vecka 42 och ytterligare ett inlägg vecka 45:

Insändare vecka 42:

I bildtexten står det ”Jansson” men ska vara Jonasson

Insändare vecka 45:

Vecka 45

VINTERNS ELÄNDE NÄRMAR SIG

Den som tror på vägsaltning tror förmodligen också på lobotomi, lika korkat. Praktiskt taget samtliga vägtrafikolyckor i vinterväglag är en konsekvens av saltningen.

1. Vägsaltning utgör en AKTIV handling.

2. Den aktiva handlingen utförs med ett UPPSÅT att byta ut naturliga förutsättningar, vilka kan bedömas/förutses med förnuftet, mot ONATURLIGA förutsättningar, vilka inte, eller svårligen, kan bedömas/förutses med FÖRNUFTET.

3. Då olyckor, i vissa fall med omänsklig dödlig utgång, inträffar som följd av vägsaltningen, är dödsfallet en konsekvens av ett externt, yttre VÅLLANDE, ministerns och generaldirektörens ansvar. Men också den som kör saltbilen, den fysiskt utförande gärningsmannen från t.ex. NCC eller SKANSKA, är självklart MEDANSVARIG.

4. Praktiskt taget samtliga olyckor i vinterväglag är en KONSEKVENS av vägsaltningen. Antingen är olyckan en följd av ett DIREKT vållande, eller är olyckan en följd av ett INDIREKT vållande.

5. Direkt vållande är när underlaget ur TRAFIKSÄKERHETSSYNPUNKT på grund av saltningen blir SÄMRE än det skulle ha varit utan vägsalt. Exempel (1) på detta är vid mycket LÅG temperatur då saltet ”INTE BITER”. Man får alltså den HALKA man normalt brukar uppleva vid cirka noll grader. Exempel (2) är då salt blandas med en stor mängd snö orsakande MODDHALKA eller SLASKHALKA, vilket fenomen innebär att styrförmågan går förlorad, som i Rasbo då sex busspassagerare omkom, mer än dussinet skadades och två bussar totalförstördes.

6. Indirekt vållande är t.ex. då vägtrafikant lurats, invaggats i en falsk ”trygghet” att det inte är halt, men det är halt ändå. Smutsiga, mörka, ”svarta” vägar med FÖRSÄMRAD SIKT och fler DJUR på vägarna kan också betraktas som ett indirekt vållande då olycka inträffar. Vidare innebär saltningen att vägtrafikanter får mindre möjlighet att lära sig att BEDÖMA normalt vinterväglag samt mindre möjlighet att lära sig att HANTERA sitt fordon, köra, i vinterväglag. Det innebär att vägtrafikanter har sämre förmåga att klara av att förhindra olycka då TILLBUD uppstår.

7. Jag hemställer att saltningen av vår infrastruktur skyndsamt avvecklas och förbjuds.

Bengt Jonasson, civilingenjör, trafikterapeut och saltolog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *