Tag Archives: lärare

GBR/GVK etc – del 4

LÄNSKONTROLLANT OCH LÄRARTRÄFF I BÅLSTA 2 JUNI I mycket god tid före evenemanget hade aviserats från GVK till länskontrollanter och lärare att reservera dagen. Vi skulle som vanligt bidra med vår egen tid, på vår fritid, samt på egen bekostnad ta oss till Stockholm. Denna gång gällde samling vid Stockholms centralstation. Transport till konferensanläggningen i… Read More »

Svenska idoler – Björklund, Walker och Fuglesang

Vilken kille, vilket ledarskap, vilken moral, ja praktiskt allt en svensk medborgare kan begära för att uppleva momentan livskvalitet och kanske ett hopp om framtiden. En motpol till Malm, Tingvall och Ygeman, årets idol, Kevin Walker. Ja, så har vi också tryggheten själv, Jan Björklund som värnar om både försvar och utbildning. Jag hade tjänstledigt… Read More »