Störande nio dagar av Strandhäll

By | september 24, 2015

Att minska kostnaden för sjukskrivningar är rätt. I privat sektor har det gjorts under decennier baserat på utmärkt ledarskap. Att skapa de bästa förutsättningar för medarbetare och anställda är A och O för lönsamhet och för att tjäna pengar. Här är således noll sjukdagar per år målet. Det uppnådde jag själv för mer än 20 år sedan emedan jag valt företag att vara anställd i, dvs valt mina ledare och chefer.

Målet ska naturligtvis vara noll dagar, inte nio.

Målet ska naturligtvis vara noll dagar, inte nio.

Risken med att nämna nio dagar blir nu att de inom kommun och lansting vilka kanske sliter ut sig som följd av uselt ledarskap men som bara har fem sjukdagar per år hävdar sin rätt till ytterligare fyra sjukdagar. Detta kan leda till att snittet istället ökar. Inom Sveriges myndigheter och statliga verk kan väl knappast någon slita ut sig. Men uselt ledarskap må vara illa nog. Det krävs ju ingen kompetens för att t.ex. bli generaldirektör.

Det kan inte uteslutas att vägsaltning och jämförbar myndighetsterrorism resulterar i att sjuktalen ökar.

Bengt Jonasson
Civilingenjör och samhällsbärare
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan Absolut Vetande
saltonroads.kills@gmail.com
kriminella.snutsvin@gmail.com
absolut.vetande@gmail.com
070-6605447

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *