Möte med Anders Ygeman 2012-06-18 klockan 08.20

By | februari 4, 2016

Jag sprang ihop med med Ygeman denna sommarmorgon. Vi steg båda på Gröna Linjen vid Gullmarsplan och åkte några stationer i riktning mot City. Såvitt jag minns bodde Ygeman också då i Årsta på Sköntorpsvägen 4. Det var väl en lagom morgonpromenad till T-banan kan jag förmoda. Själv kom jag med 869:an, direktbuss från Kanalbron –  Dalarö. Vid detta datum kände jag till att Ygeman var ordförande i Riksdagens Trafikutskott. Eftersom ingen generaldirektör på Vägverket, ej heller någon av deras jurister, förstått att vägsaltning är ett brott, fann jag det lämpligt att försöka förklara för ytterligare en sozze.

”Anders!” sa jag och riktade blicken upp mot Ygeman som är väsentligt resligare än jag. ”Ygeman” svarade Ygeman och sträckte artigt fram handen för att hälsa. Jag fattade på affärsmässigt maner densamma.

Att Ygeman var lika inkompetent och oförstående som en generaldirektör inser man efter studier av dennes CV. Det redovisas ingen utbildning och i vart fall ingen naturvetenskaplig inriktning. ”Stockholms Universitet” står det men ingen examen, kanske bara kårknutte. Sedan redovisas till vad som Ygeman slarvat bort sitt liv. Ygeman har aldrig haft ett riktigt jobb. Det borde krävas åtminstone tio års förvärvsarbete för att bli riksdagsman samt en akademisk examen för att bli minister. Jag kan inte se annat än att Ygeman utgör en förolämpning av det svenska folket och av nettoskattebetalarna.

image

Jag förklarade för Ygeman under den korta resan, 3-5 minuter, så mycket jag hann dvs:
1. Vägsaltning är sabotage mot trafiksäkerhet eftersom det ibland blir halare av vägsalt samt att underlaget inte går att bedöma. Trafikanterna luras och vilseleds att tro att det inte är halt men det är halt ändå när man minst anar det.
2. Vägsaltning innebär grov allmänfarlig ödeläggelse som i Rasbo, Stora Väsby och förmodligen på Tranarpsbron.
3. Vägsaltning utgör ett omfattande ekonomisk samhällssabotage av storleksordningen 30 miljarder per år. (Detta har jag också tidigare informerat Reinfeldt om på Rosenbad strax innan han skulle möta Knutsson för en intervju).
4. Vägsaltning är dessutom sabotage mot biologisk och upplevd miljö.
Minns inte om jag kommer ihåg att påpeka att vägsaltning utgör livskvalitetsstympning.

Följden av ovan uppräknade konsekvenser innebär i alla händelser att saltning av våra vägar är ett brott. Numera glappar Ygeman med käften dagligen i det offentliga rummet. Men han har helt fel fokus. Jag förstår inte hur någon kan ha förtroende för denna ”kromosombaby”.

 

Läs, googla, gärna också på SALTUPPRORET och skriv in dig på listan.

MVH
Bengt ”LinkedIn” Jonasson

Civilingenjör utan gränser
Absolut Vetande
070-660 54 47

absolut.vetande@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *