Linnas skadestånd

By | november 22, 2017

Rätt att Linna får ett tvåsiffrigt miljonbelopp i ersättning efter att ha terroriserats av det svenska rättslöshetsväsendet.

Men ersättningen ska inte tas av allmänna medel, mina och tiotalet miljoner medborgares tillgångar.

Nej, det är de ansvarslösa, inkompetenta, vårdslösa tingsrättstöntarna tillika hovrättshycklarna, vilka genom slarv, maktfullkomlighet och godtycke felaktigt dömt Linna, som ska stå för fiolerna ur egen kassa.

Om dessa rättslöshetsterrorister tillika domstolsmarodörer inte har tillräcklig buffert, har de att fortsättningsvis avstå halva sitt månatliga understöd, i vissa fall benämnd lön, till dess att skadeståndet, ersättningen, är till fullo erlagd.

Det är dock rimligt att samhället beviljar de skyldiga ett lån och sålunda förskotterar en del av skadeståndet, så att Linna slipper vänta.

Här nedan en förhoppningsfull men fortfarande något ledsen Linna innan det var helt klart med beviljad resning, tack vare Stefan Lisinski på Dagens Nyheter.

Visst är det för jävligt att endast aktörer i svenska medier som Kalla Fakta och Uppdrag Granskning, förutom Lisinski kan medge rättvisa i Sverige, i etikens och moralens u-land, norra Europas diktatur.

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?

Med vänlig hälsning,

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
Civilingenjör utan gränser
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *