Påminner om lögnaren Björn Rosengren

Björn Rosengren, före detta näringsminister, uppvisar sin hundraprocentiga inkompetens, då han påstår: ”DEN ÖKADE TRAFIKSÄKERHET SOM BEVISLIGEN FÖLJER AV SALTNINGEN”. Var ifrån har han fått denna idioti? Har han drömt, har han lyssnat på t.ex. Jan Ölander på Vägverket eller har han drogats av VTI? Den som påstår att vägsalt räddar liv bör buras in på livstid. Vi har ju tyvärr inte dödsstraff i Sverige. Men det är väl mest en tidsfråga. Såväl Ask som Johansson har ju tagit initiativ till skärpning av straff. Det är helt rätt i de fall det förekommer brottsoffer. Därutöver bör rådmän dömas till påföljd i de fall dessa nonchalanta, myndighetsjäviga, tillika inkompetenta slöfockar, dömt fel.

Björn Rosengren ljuger om vägsaltningen. Det existerar inget bevis för att vägsaltningen ökar trafiksäkerheten. Vägsaltning innebär ett uppsåt som resulterar i direkt eller indirekt vållande.

Björn Rosengren ljuger om vägsaltningen. Det existerar inget bevis för att vägsaltningen ökar trafiksäkerheten. Vägsaltning innebär ett uppsåt som resulterar i direkt eller indirekt vållande.

Ett av mina brev till statsministern.

Brev till Göran Persson, daterat 2002-07-02. Svar från Lena Skymne, Statsrådsberedningen, var daterat 2002-07-10, diarienummer SB2002/6769.

Brev till Göran Persson, daterat 2002-07-02. Svar från Lena Skymne, Statsrådsberedningen, var daterat 2002-07-10, diarienummer SB2002/6769.

Vägsaltningen, utgör ju demokratins, diktaturens eller det civiliserade samhällets grövsta brott mot mänskligheten. Svårt att nå framgång, så länge våra politiker, riksdagsmän, men framför allt våra ministrar är kompetensbefriade, vilket Lotta Gröning på Expressen pedagogiskt tydligtgjort för en dryg vecka sedan. God bless Lotta Gröning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *