Vi går till val 2022

By | september 3, 2022

Alla röster räknas och sorteras för små och stora, för registrerade och icke registrerade partier. En röst på ABSOLUT SALTFRIA VÄGPARTIET gör andra partier uppmärksamma på att de försummat trafiksäkerhet, samhällsekonomi och miljö.

Man tar en tom blankett, dvs utan partinamn och skriver: Absolut Saltfria Vägpartiet enligt bild nedan:

INGEN ANNAN AKTIV HANDLING I EN CIVILISATION SAMLAR I ETT SLAG SÅ MYCKET BROTTSLIGHET SOM VÄGSALTNING.

VÄGSALTNING OMFATTAR FÖLJANDE BROTTSLIGHET

A. Anstiftan, stämpling, till mord, grovt vållande till annans död, invalidisering, vållande av kroppsskada och framkallande av fara för annan.

B. Grov allmänfarlig ödeläggelse

C. Omfattand ekonomisk svindel av/mot Sverige och det svenska folket, troligen storleken 40 miljarder per år

D. Omfattande livskvalitetsstympning

E. Biologisk och upplevd miljöförstöring

F. Rasism, terrorism och hets mot folkgrupp, hets mot den friska och intelligenta folkgruppen, vilken VET att saltningen är ABSOLUT FEL

Den som tror på vägsaltning, tror förmodligen också på LOBOTOMI – lika korkat!

  1. Vägsaltning utgör en AKTIV handling
  2. Den aktiva handlingen utförs med ett UPPSÅT att byta ut naturliga förutsättningar, vilka kan bedömas/förutses med förnuftet, mot ONATURLIGA förutsättningar, vilka inte, eller svårligen, kan bedömas/förutses med FÖRNUFTET.
  3. Då olyckor, i vissa fall med omänsklig dödlig utgång, inträffar som följd av vägsaltningen, är dödsfallet en konsekvens av ett externt VÅLLANDE, ministerns och generaldirektörens vållande. Men också den som kör saltbilen, själva BÖDELN, den fysiskt utförande gärningsmannen från t.ex. NCC eller SKANSKA, är självklart MEDBROTTSLING.
  4. Praktiskt taget samtliga olyckor i vinterväglag är en KONSEKVENS av vägsaltningen. Antingen är olyckan en följd av ett DIREKT vållande, eller är olyckan en följd av ett INDIREKT vållande.
  5. Direkt vållande är när underlaget ur TRAFIKSÄKERHETSSYNPUNKT på grund av saltningen blir SÄMRE än det skulle ha varit utan vägsalt. Exempel (1) på detta är vid mycket LÅG temperatur då saltet ”INTE BITER”. Man får alltså den HALKA man normalt brukar uppleva vid cirka noll grader. Exempel (2) är då salt blandas med en stor mängd snö orsakande MODDHALKA eller SLASKHALKA, vilket fenomen innebär att styrförmågan går förlorad, som i Rasbo då sex busspassagerare avrättades och två bussar totalförstördes.
  6. Indirekt vållande är t.ex. då vägtrafikant lurats, invaggats i en falsk ”trygghet” att det inte är halt, men det är halt ändå. Smutsiga, mörka, svarta vägar med FÖRSÄMRAD SIKT och fler DJUR på vägarna kan också betraktas som ett indirekt vållande då olycka inträffar. Vidare innebär saltningen att vägtrafikanter får mindre möjlighet att lära sig att BEDÖMA normalt vinterväglag samt mindre möjlighet att lära sig att HANTERA sitt fordon, köra, i vinterväglag. Det innebär att vägtrafikanter har sämre förmåga att klara av att förhindra olycka då TILLBUD uppstår.

PEDAGOGIK …

  1. Man kan diskutera för och emot kvinnlig rösträtt, men mest för
  2. Man kan diskutera för och emot högertrafik, men mest för
  3. Man kan diskutera för och emot kärnkraft, men mest för
  4. Men man kan inte diskutera för och emot vägsalt, ty det existerar inget ”för”.

Här skylt från slutet av 1980-talet

I Tyresö 2022-09-06

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *