Tag Archives: Attunda tingsrätt

Norwegian förolämpar sina kunder.

Norwegian påstår att förseningar på grund av fel på Dreamliner som inköpts i ett väsentligt antal är utanför Norwegians kontroll. Emellertid utgör Dreamlinern en helt ny produkt. Det får anses allmänt känt att nya produkter nästan alltid är behäftade med ”barnsjukdomar”. Detta borde Norwegian räknat med och dessutom tagit en ekonomisk höjd för förväntade förseningar.… Read More »