Nazism och Saltizm

By | februari 10, 2014

Trots att jag protesterat mot vägsaltningen sedan januari 1970. Trots att jag agerat i verbalt nödvärn. Trots att jag skrivit en mängd brev till bl.a. Trafiksäkerhetsverket, Vägverket, Trafikverket, statsministrar, andra ministrar och generaldirektörer, har jag aldrig fått någon som helst förklaring till varför vi människor, år ut och år in, terroriseras med detta kemiska bekämpningsmedel!

Vägsaltning kräver av allt att döma ansvarslöshet, inkompetens och sjuklighet.

Vägsaltning kräver av allt att döma ansvarslöshet, inkompetens och sjuklighet.

Kan förklaringen vara att generaldirektörer och ministrar saknar utbildning undrar jag som har analysförmåga, utbildning, logisk slutledningsförmåga och dessutom erfarenhet.
Med vänlig hälsning,
Bengt Jonasson
Civilingenjör utan gränser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *