Förfölj inte Sveriges hjältar …

By | november 6, 2017

…som Jan Johansson (SCA) och Leif Östling (SCANIA).

Det är mycket tack vare dessa och liknande mönstermedborgare, som vi får in skatt, vilken dock inte räcker till välfärd, emedan många andra är ineffektiva och undermåliga i vårt svenska u-land.

Här en gullig Östling.

(Sänt till 100 politiker m.fl. nyckelspersoner på morgonen 6/11 2017)

Karl-Petters & Magdalenas parasit- & vänstergnäll (rubrik på mejl senare samma dag)

Uppdrag Granskning bör istället jaga brottslingar, inte förfölja Sveriges mest framträdande, tillika berömvärda föredömen!

Hög tid således att politiker och reportrar lär sig att skilja på NÄRANDE (t.ex. Leif Östling, Scania) en mönstermedborgare avseende den svenska nationens utveckling och försörjning och TÄRANDE, gärningsmän, (t.ex. Lena Erixon) ett månatligt understödsobjekt, generalsabotör på Trafikverket, tillika ett hot mot vårt samhälle genom sin inkompetens och sitt slöseri med våra skattepengar.

Tärande gärningsmän, typ Erixon, personifierar en utpräglad förvaltartyp, utan naturvetenskaplig eller teknisk kompetens, vilken genomsyrar den antagligen dolda arbetslösheten i Borlänge.

Varför bygga en bro i Sundsvall som rostar? Varför avrätta vägtrafikanter, varför sabotera infrastruktur och realkapital, varför sabotera miljö, varför utradera livskvalitet, varför undergräva vår ekonomi med storleksordningen 1 procent av BNP, varför bedriva hets mot folkgrupp, genom att sprida salt på våra vägar?

Förklaringen är att Erixon antagligen utgör en kompetensbefriad socialdemokrat som är politiskt tillsatt av lika undermåliga ministrar, tillika utpräglade hot mot vårt samhälle.

Leif Östling kan i framtiden komma att bli liggande nedsövd på en brits i ett sjukhus och vill så klart inte bli sämre behandlad som konsekvens av att kanske ha retat upp en oförstående sjuksköterska. Sjuksköterskor är dock i allmänhet intelligenta men har tyvärr ofta för uselt betalt.

Men i sak har Östling rätt. Det är irriterande att göra rätt för sig och att i god tro förledas att vräka ut sina skattepengar, för att senare tyvärr konstatera att de förlorats genom inkompetens i offentlig sektor och genom sabotage, utförd av statliga verk som Trafikverket.

Heja Leif Östling! Heja Jan Johansson!

När får vi krav på kompetenta riksdagsmän? Knappast så länge vår jäviga riksdag tillåts stifta våra lagar. Moment 22?

(Sänt på kvällen 6/11)

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *