Etiopien + Sverige = SANT

By | december 12, 2017

Hej Margot! (sänt till utrikesministern kl 12.03)

Du verkar ju som utrikesminister vilja motarbeta krig och du har dessutom ett intresse för mänskliga rättigheter.

Men städa gärna hemma först, i samarbete med Morgan, Stefan och Tomas.

Lena Erixons kemiska krigföring är brottslig!

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
Civilingenjör utan gränser
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

URSPRUNGLIGT MEJL TILL HUNDRA NYCKELPERSONER I SVERIGE:

Visst föreligger det stora skillnader mellan Etiopien och Sverige.

Men det finns en väsentlig ”gemensam nämnare”, synen på människor och på mänskliga rättigheter, kanaliserade via ländernas respektive likartade rättsväsenden.

Dessa bygger uppenbart på:
– Godtycke
– Kompetensbrist
– Maktfullkomlighet
– Myndighetsjäv
– Nonchalans
– Tunnelseende
– Brist på rättsmedvetande och analysförmåga
därutöver
– Ett framgångsrikt åsidosättande av mänskliga rättigheter.

Polisväsendet, åklagarväsendet och domstolarna, utgör månatliga understödsobjekt, kostnadsställen, som håller varandra om ryggen, och vilka håller ihop mot oss människor, som arbetar och försörjer understödsobjekten, i Sveriges diktatur.

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?

I egenskap av civilingenjör och samhällsbärare med helhetssyn, protesterar jag mot ”Demokratins Diktatur i Borlänges Dårhus” också benämnd Trafikverket, härbärgerande världssamfundets, tillika den svenska terrorismens, genom vägsaltning, grövsta brottslingar mot mänskligheten.
Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
08-50010220, 070-6605447
Skickat från min iPhone8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *