Heja, Leif Östling och Sara Skyttedal

By | november 10, 2017

Slarv, ineffektivitet och okunnighet i landsting, kommuner, myndigheter samt statliga verk är den mest troliga orsaken till att skattepengar inte räcker samt att skattemoral delvis urholkas.

Östling har inte bara betalat in mycket skatt privat. Han har dessutom bidragit till välfärd genom att utveckla världens bästa lastbilar i SCANIA.

Östling är väsentligt mer värd än summan av Reinfeldt och Löfvén.

Trafikverket härbärgerar kanske de värsta rötäggen, vilka bygger broar som rostar och vilka saboterar trafiksäkerhet, miljö, infrastruktur och realkapital med vägsalt.

För övrigt är Karin Svensson Smith nog det största hotet mot mänsklig livskvalitet. Att hon är ordförande i Trafikutskottet utgör sannolikt den mest framgångsrika förolämpningen av det svenska folket.

Hon tycks tro sig vara expert på rättvisa. Det kommer ju inte ens Högsta domstolen i närheten av.

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
Civilingenjör utan gränser
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *