Lokalt från Socialdemokraterna på Dalarö

By | augusti 20, 2018

Inför valet har Birgitta Engblom Danielson delat ut flygblad som jag här refererar till. Bladet, två sidor, finns kopierade i detta dokument:

Danielson tar först upp frågan om trafik, viktig för oss alla som bor cirka två mil från angränsande civilisation och fyra mil från Stockholm.

TRAFIK

Efterhand som underlaget ökar, dvs bosättningar på Dalarö, men också på Ornö, parallellt med en tidvis ökande turism, kommer antal bussturer tämligen säkert att öka organiskt. Eftersom jag inte längre förvärvsarbetar åker jag inte buss i så stor omfattning. Men då jag hade jobb på Folkungagatan nyttjade jag i första hand de två första av tre turer till stockholm med 869. För mig var det som förvärvsarbetande fullt tillräckligt med tre turer på morgonen och tre turer på eftermiddagen för att passa med mitt jobb.

När det gäller 839 är det bra att på vardagar kunna ta en tidig flight från Arlanda genom att välja bussen från Dalarö kl 04.50. På lördagar går första bussen dock först 06.08 vilket kan vara för sent.

Så till väsentligheter: Danielson vill ha en ännu tryggare trafikmiljö genom sänkt hastighet, trafikhinder och fartkameror. Vi har redan en gräns på 30 km/h vid infarten till Odinsvägen. Lägre hastighet är inte skäligt att kräva. Norr om bron har man nyligen sänkt från 50 till 40 km/h. Det innebär att man svårligen kan köra bil på högsta växeln. Man kan tvingas till att växla ned och som följd därav förbruka mer energi och med fossilbränsledriven bil öka koldioxidutsläppen. Man borde istället förbjuda olyckor. Ett sådant budskap förstår ju människor.

Danielson vill ha trafikhinder. Att sätta upp, eller montera, hinder för trafiken är en BROTTSLIG HANDLING av följande skäl:

1. Ökar utan skälig anledning energiförbrukning och i de flesta fall koldioxidutsläpp

2. Medför onödigt slitage på bromsar

3. Skäl tid, STÖLD AV TID, från våra tidsbegränsade liv

4. Riskerar att göra människor irriterade, speciellt om man ska passa färjan, och öka risken för följdolyckor.

Nej säger jag bestämt, INGA KRIMINELLA HINDER längs våra färdvägar.

Fartkameror är oftast en kränkning eftersom hastighetsgränserna i huvudsak är ett uttryck av Trafikverkets godtycke, ej vetenskapligt grundade. Bilar framförs i luft, ett kompressibelt medium. En förhöjd hastig leder inte till skador på omgivningen. Annat är det med våra farleder emedan båtar/fartyg framförs i vatten, ett inkompressibelt medium. En förhöjd hastighet kan resultera i omfattande skador på omgivningen. Fartkamerorna borde alltså huvudsakligen placeras i, längs med, våra farleder.

Men fördelen med fartkameror är att de inte utgör hinder. Sålunda har jag själv till Trafikverket föreslagit fartkamera på Odinsvägens nedre del, riktad mot väster.

Fördel 1 är dels att hålla ner hastigheten vilken gärna tenderar att bli för hög pga utförsbacke och risk för trafikolycka där vägen kröker och det finns övergångsställe samt T-korsning.

Fördel 2 är att minska risken för dynamiska skador från den tunga trafiken på angränsande fastigheter byggda på en grund av lera. Sprickbildningar har i flera fall noterats i fastigheters byggnader.

MILJÖ

Jag tycker man kan trycka på att vi inte ska skräpa ned i havet, framför allt inte sprida plast i havet. För den skull behöver vi inte förbjuda plastpåsar som ju är alldeles förträffliga som soppåsar. Soppåsarna, inklusive torkad kaffesump m.m. går sedan till förbränning i våra miljövänliga fjärrvärme- och kraftvärmeverk. Då får vi tillbaka plastpåsens energivärde/värmevärde.

Därutöver vill jag sträva efter ett vägsaltfritt Dalarö. Att vägsalt skulle ha en funktion i ett civiliserat samhälle är bara ett dumt påhitt från, vill jag minnas, 1960-talet.

KRISBEREDSKAP

Jag är medlem i Sjöräddningen men arbetar inte aktivt. Jag har dock avlagt examen enligt: Fartygsbefäl klass VIII.

BOSTÄDER (Ingen synpunkt)

SKOLA (Gärna enligt Jan Björklund)

KULTUR FÖR ALLA

Jag anser att anslag ska tas ned effektivare och mer ansvarsfullt. När man informerar om ett evenemang, ofta på flera anslagstavlor, ska det stå längst ned: Nedtages DATUM! Datum ska anges dagen efter evenemanget. Anslaget/Annonsen tas ned på kvällen efter det att evenemanget är avslutat eller senast på morgonen dagen efter.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (Ingen synpunkt)

ÅLDRE (Ingen synpunkt) Jag fyller 72 i september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *