Missnöjt köp av armbandsur – reklamation

Härmed reklameras armbandsur inköpt hos Klockmaster i Tyresö Centrum den 17 april 2018.

Ungefär en gång per månad åker jag till Tyresö där jag gör vissa inköp samt i vissa fall besöker en god vän.

Några gånger har jag sneglat på klockor hos Klockmaster. Den 17 april stannade jag till för att kolla på de trevliga och till synes robusta armbandsuren från Victorinox. Märket är ju tidigare känt genom kniven med röda sidor och det vita korset och vilken är kompletterad med multiverktyg.

Jag berättade för innehavaren ”Kent” att jag redan hade en jättefin klocka av fabrikat Fortis med en särskilt tydlig urtavla och repfritt, reflexfritt glas. Enda problemet med denna är att den är helt mekanisk och självuppdragande som följd av armens rörelser, men tyvärr saktar sig. Jag brukar ställa fram den cirka två minuter per vecka för att den ska hänga med tämligen rätt.

Jag kollade på tre olika modeller och utföranden av Victorinox. Några var mycket robusta men hade inte så tydlig urtavla som den jag gillade men ändå tvekad om. Fördelen med dessa är dock att de är batteridrivna och håller tiden betydligt bättre än ett mekaniskt. Kanske en sekund fel per vecka. När detta skrivs går den, sedan 17 april, en halv minut före angivelsen i text-TV.

Kent utfäste då att om jag köper Victorinoxuret, pris 4290 SEK, lovade han att rucka min Fortis gratis så att den går ungefär 5 sekunder för fort per dygn, istället för nuvarande cirka 20 sekunder för sakta. Det skulle annars kosta cirka 700 SEK. Han lät dessutom uttrycka att han var en av Sveriges bästa, eller proffs, på detta samt att det skulle ta ett par dagar.

OK, tänkte jag och slog till. Kent provade ut metallbandets längd till Victorinoxuret, satte i batteri, ställde in och monterade uret på min vänstra handled. Här är kvitto på köpet.

Kent fick min Fortis för justering och jag ett motsvarande inlämningskvitto.

19 april hade jag ånyo ärende till Tyresö för att träffa en vän och för att äta lunch på Tyresö Kök och Bar. Jag hade hunnit konstatera att sekundvisaren pekade fel på mitt nya ur. Vidare var de självlysande visarna otydliga och svaga i mörker. På väg till Tyresö, strax före Trollbäcken, ringde jag Kent på Klockmaster och reklamerade, framför allt att sekundvisaren pekade fel. Det normala är att visaren varje sekund, då den stegar fram och stannar, pekar på motsvarande sekundmarkering. Detta är jag sedan tidigare van vid och borde vara ett skäligt krav på en klocka för över fyra tusen kronor. Köpet är ju för övrigt öppet i sju dagar och jag reklamerade inom två dygn.

Kent svarade då att öppet köp inte gäller om han monterat uret på min arm. Jag svarade att jag tyckte det vore förargligt att behöva gå till Allmänna Reklamationsnämnden ARN för en sån här sak men att jag kände till möjligheten och hade en viss erfarenhet av hur man bedömer i Konsumenttjänstlagen och att det borde vara ganska likt när det gäller köplagen. Vidare borde Kent i förväg ha informerat om att öppet köp ”inte gäller” om klockan monteras på handleden. Å andra sidan är det rimligen ett skäligt krav att man ska få testa klockan med monterat batteri och anpassad länk för att kunna bedöma produkten.

Jaaa! hojtade Kent tillbaka i luren. Gör det! Reklamera till ARN. Jag är väl hemma där och expert på detta. Under det fortsatta samtalet enades vi om att försöka finna en fredlig lösning. Det var ju för mig dessutom lite obehagligt att Kent hade min andra, väl så fina klocka i sin besittning.

Kent erbjöd sig att justera min Victorinox. Det skulle antagligen inte gå att få den perfekt men väl klart bättre. Om han bara fick lite tid på sig. OK, jag stannade till i centrum, fick tillbaka min nu justerade, ruckade, Fortis och lämnade min Victorinox för justering. Jag fick behålla inlämningskvittot efter bytet av klocka.

Under de fortsatta veckorna konstaterade jag att min Fortis saktade sig lika mycket som tidigare, dvs cirka eller drygt 20 sekunder per dygn! Hade Kent gjort något eller bara låtit Fortisen ligga? I vart fall var tidshållningen inte ett dugg bättre.

17 maj gick nästa resa till Tyresö. Hos Klockmaster fick jag tillbaka min Victorinox. Kent förklarade att han hade jobbat med den och justerat den under sammanlagt tre timmar. Kent fick alltså åter in min Fortis för bättre ruckning. Han medgav att det kunde behövas längre tid än under det första försöket under endast två dygn. Javisst: ”Take your time” sa jag.

Efter något ytterligare ärende åkte jag åter hem till Dalarö. När jag granskade det justerade Vicktorinoxuret konstaterade jag att sekundvisaren visade lika mycket fel som tidigare. Ingen förbättring alltså. Det blir nog ARN, tänkte jag men först vill jag ha tillbaka min Fortis vilken ju nu återigen var under Kents kontroll och förfogande. Victorinoxuret åkte ofördröjligen ned i sin originalkartong och låstes in i mitt Värdeskydd säkerhetsskåp med tomvikt över 200 kg.

30 maj, bara två veckor senare hade jag åter ärende till Tyresö. Men jag tänkte att två veckor var betydligt mer än två dygn. Så rimligen var Fortisen klar. Men Kent, i butiken, svarade att han inte var färdig med den. OK sa jag, en smula uppgiven.

12 juni gick nästa resa till Tyresö och Klockmaster. I butiken stod då Kents son. Jag företedde inlämningskvittot och erhöll min Fortis i retur.

Efter ytterligare långtidstest framstår det tydligt, att Fortisen saktar sig lika mycket som tidigare. Kent har inte lyckats åstadkomma någon som helst förbättring med vare sig min Fortis eller min nya Victorinox.

Förutom min Fortis som är mekanisk har jag en Swatch som likt Victorinox är batteridriven. På båda dessa stegar sekundvisaren fram så att den stannar exakt på urtavlans fasta sekundmarkering. Se också bilder: Fortis, här +28 sekunder och Swatch + 4 sekunder. Jämför med Victorinox i bild ovan där sekundvisaren visar på cirka + 51,5 sekunder eller lite hur som helst.

Kent påstår att det är ”bara tur” om visaren verkar rätt. Det är enligt min bedömning trams.

  • Om urtavlan har en markering för varje sekund (60 per varv och minut)
  • Om sekundvisaren stegar fram en sekund per sekund (60 gånger per varv och minut)
  • Torde det vara självklart att sekundvisaren ska stanna på markringarna, inte var som helst!

För mig som är civilingenjör inom maskinteknik och som jobbat med mekaniska konstruktioner, maskinelement och med kvalitetsfrågor är det uppenbart att armbandsuret från Vicktorinox utgör en undermålig konstruktion och därför reklamerbar och att återköp ska gälla baserat på att jag reklamerade inom två dygn, men också reklamerar så sent som idag, baserat på vad som förevarit.

En felaktig eller undermålig konstruktion kan reklameras upp till tre år efter förvärv. Det har jag också egen erfarenhet. Det spelar då ingen roll om man tillämpar tidsbegränsat öppet köp eller annan påhittad tidsbegränsad reklamationstid.

I alla händelser har Kent på Klockmaster i Tyresö brustit i följande avseenden:

  1. Ej informerat om att öppet köp inte gäller om uret monteras på handleden
  2. Misslyckats med sitt åtagande att förbättra visningen på Victorinox-uret
  3. Misslyckats med utlovad justering av min Fortis, vilken justering var avgörande för mitt förvärv av Victorinox-uret

Vid en av Lyoness ordnad informationsträff för flera år sedan gav man uttryck för att Lyoness (numera Cashback World) hade som mål att knyta till sig företag av hög kvalitet, inte vilka företag som helst.

Jag ifrågasätter nu, baserat på vad som ovan redovisats, om Klockmaster i Tyresö lever upp till det kvalitetskrav jag förmodar att Cashback World anser sig ställa.

Jag önskar med ovan reklamation inhämta Lyonesskontorets bedömning avseende återköp innan jag avgör om jag nödgas gå vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Med vänlig hälsning,

Bengt Jonasson – 046.000.001.666

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *