Mera om Redox Signalmolekyler

Redox Signalmolekyler framstår som avgörande för god hälsa vid åldrandet och troligen också ett längre hälsosamt liv. Redox Signalmolekyler dricks som normaldos med 6 cl på morgonen och 6 cl på kvällen. Eftersom basen i drycken, benämnd ASEA, är vatten med en gnutta saltsmak har kritikerna hävdat att det bara är just saltvatten. Man kan ju inte observera de små molekylerna. Vid symposiet i Salt Lake City i april redovisades följande studier:

Pro Agilytix som är ett lab vilket arbetar år läkemedelsindustrin har undersökt och redovisat att ASEA innehåller stabiliserade Redox Signalmolekyler. Flaskorna med ASEA kommer i fortsättningen få den kompletterande texten REDOX SUPPLEMENT.

Stephens & Associates har genomfört vetenskapliga studier på Renu 28, en gel som appliceras på huden, och kommit fram till att hudens celler förnyas, byts ut, påtagligt snabbare efter applicering av Renu 28. Vidare resulterar Renu 28 snabbt till väsentligt ökad blodcirkulation.

Renu 28 i 80 ml tub. Andra format förekommer.

Renu 28 i 80 ml tub. Andra format förekommer.

Dermatest har använt Renu 28 på celluliter, vilka försvann.

Sista veckan i maj kommer doctor David Silverman från USA till Stockholm och Västerås. Här finns tillfälle att förkovra sig och ställa besvärliga frågor om produkterna och hur de inverkar på människokroppen.

Lyssna gärna också på vad doctor Robertson D. Ward, oberoende läkare, har att säga om Redox Signalmolekyler på:

www.theredoxdoc.com

Bengt Jonasson
absolut.vetande@gmail.com
070-6605447, 08-50010220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *