Till Sensys Gatso Group i Jönköping

Varför sätter man upp ”skattekameror” längs våra vägar? Det ni benämner hastighetskameror. Ni, eller konfiskationsmyndigheten, tar ut en extra skatt av dem som anpassar sin hastighet individuellt till förebyggande av trafikskada.

Sensys konfiskationskamera

Sensys konfiskationskamera

Bilar och bussar framförs ju i luft som är ett kompressibelt medium. En förhöjd hastighet, överskridande Trafikverkets godtycke, det som anges på skyltarna, leder ju inte till några skador på omgivningen.

Nej, om en hastighetskamera ska vara till nytta, ska den placeras längs våra farleder. Båtar/fartyg framförs ju i vatten, som är ett inkompressibelt medium. Risken för skador på omgivningen är då väsentlig, vid ökade knop, eftersom vatten inte på långa vägar är lika eftergivlig som luft.

Med syfte att Sensys Gatso Group ska bli uppmärksammad på vad som är viktigt i trafiken och i vårt samhälle, har jag sänt mitt visitkort till huvudkontoret i Jönköping.

image

Visitkort - ABSOLUT VETANDE

Visitkort – ABSOLUT VETANDE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *