Utbildning om kriminell vägsaltning

By | februari 21, 2021

INGEN ANNAN AKTIV HANDLING I EN CIVILISATION SAMLAR I ETT SLAG SÅ MYCKET BROTTSLIGHET SOM VÄGSALTNING.

Den som tror på vägsaltning, tror förmodligen också på LOBOTOMI – lika korkat!

  1. Vägsaltning utgör en AKTIV handling
  2. Den aktiva handlingen utförs med ett UPPSÅT att byta ut naturliga förutsättningar, vilka kan bedömas/förutses med förnuftet, mot ONATURLIGA förutsättningar, vilka inte, eller svårligen, kan bedömas/förutses med FÖRNUFTET.
  3. Då olyckor, i vissa fall med omänsklig dödlig utgång, inträffar som följd av vägsaltningen, är dödsfallet en konsekvens av ett externt VÅLLANDE, ministerns och generaldirektörens vållande. Men också den som kör saltbilen, själva BÖDELN, den fysiskt utförande gärningsmannen från t.ex. NCC eller SKANSKA, är självklart MEDBROTTSLING.
  4. Praktiskt taget samtliga olyckor i vinterväglag är en KONSEKVENS av vägsaltningen. Antingen är olyckan en följd av ett DIREKT vållande, eller är olyckan en följd av ett INDIREKT vållande.
  5. Direkt vållande är när underlaget ur TRAFIKSÄKERHETSSYNPUNKT på grund av saltningen blir SÄMRE än det skulle ha varit utan vägsalt. Exempel (1) på detta är vid mycket LÅG temperatur då saltet ”INTE BITER”. Man får alltså den HALKA man normalt brukar uppleva vid cirka noll grader. Exempel (2) är då salt blandas med en stor mängd snö orsakande MODDHALKA eller SLASKHALKA, vilket fenomen innebär att styrförmågan går förlorad, som i Rasbo då sex busspassagerare avrättades och två bussar totalförstördes.
  6. Indirekt vållande är t.ex. då vägtrafikant lurats, invaggats i en falsk ”trygghet” att det inte är halt, men det är halt ändå. Smutsiga, mörka, svarta vägar med FÖRSÄMRAD SIKT och fler DJUR på vägarna kan också betraktas som ett indirekt vållande då olycka inträffar. Vidare innebär saltningen att vägtrafikanter får mindre möjlighet att lära sig att BEDÖMA normalt vinterväglag samt mindre möjlighet att lära sig att HANTERA sitt fordon, köra, i vinterväglag. Det innebär att vägtrafikanter har sämre förmåga att klara av att förhindra olycka då TILLBUD uppstår.

VÄGSALTNING OMFATTAR FÖLJANDE BROTTSLIGHET

A. Anstiftan, stämpling, till mord, grovt vållande till annans död, invalidisering, vållande av kroppsskada och framkallande av fara för annan.

B. Grov allmänfarlig ödeläggelse

C. Omfattand ekonomisk svindel av/mot Sverige och det svenska folket, troligen storleken 40 miljarder per år

D. Omfattande livskvalitetsstympning

E. Biologisk och upplevd miljöförstöring

F. Rasism, terrorism och hets mot folkgrupp, hets mot den friska och intelligenta folkgruppen, vilken VET att saltningen är ABSOLUT FEL

Den som inte förstår att vägsaltning är brottslig, lider antagligen av brist på hjärnceller. Det kan möjligen utgöra förklaring till att vi drabbats av förvaltaren Lena Erixon och ekonomen Gunnar Malm som generalsabotörer på Trafikverket och tidigare ekonomen Ingemar Skogö som generalsabotör på Vägverket. Den senare har vid åldern 70 år, framgångsrikt avlidit, efter en tids besvärande sjukdom. Där fick han! Nedan bild på en svettig Skogö som inte kunde svara på frågor i TV-intervju utan att staka sig, okunnig som han var, politiskt tillsatt, ej baserat på kompetens.

Ingemar Skogö, tidigare ”generaldirektör” på Vägverket, vilken saltade ihjäl vägtrafikanterna. Generalsabotör vore en mer passande titel.

 

Gunnar Malm på Trafikverket har tagit över Ingemar Skogös omfattande brott mot mänskligheten.

Ett tekniskt verk som Trafikverket borde ha en teknologie doktor, alternativt en civilingenjör, som generaldirektör. Lena Erixon, vilken kostar oss cirka tre miljoner per år, utgör en förolämpning av hela det svenska folket.

Man ska bygga infrastruktur, inte sabotera den.

Eneroth & Erixon torde båda lagföras och frihetsberövas.

  1. Man kan diskutera för och emot kvinnlig rösträtt, men mest för
  2. Man kan diskutera för och emot högertrafik, men mest för
  3. Man kan diskutera för och emot kärnkraft, men mest för
  4. Men man kan inte diskutera för och emot vägsalt, ty det existerar inget ”för”.

Vägsaltning är av allt att döma en typ av diktaturfasoner!

Eftersom våra politiska rikspartier med 349 representanter i riksdagen inte förstått att ett förbud mot, en lag som förbjuder, saltning av vår infrastruktur, är den viktigaste valfrågan, drev jag sedan 1980-talet en kampanj med ett eget fingerat parti: ABSOLUT SALTFRIA VÄGPARTIET. Jag gjorde skyltar som jag placerade ut strategiskt i Finspång där jag då var bosatt. Här ett par exempel.

Den här fotograferade jag först i min privata trädgård.

Politiker, generaldirektörer och ministrar har fortfarande inte fattat att saltningen utgör vår civilisations mest omfattande brottslighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *