Inga fler snutjävlar, tack!

By | januari 28, 2018

Meningslöst käbbel mellan Johansson och Kristersson.

Gemensamt vill de dock höja straffen! Bra!
Förbjud alla brott samt återinför dödsstraff så att ingen frestas att begå brott.

Det innebär också att vi kan rekrytera fler barnmorskor, fler lärare och fler sjuksköterskor, vilka ju gagnar vårt samhälle.

Alltså inga fler poliser. De, poliserna, är ju bara till förtret och till jävelskap för oss människor.
Det tjatas mycket om miljö och utsläpp av växthusgaser. Men också poliser utandas koldioxid. Så, ju färre poliser, desto mindre CO2. Dessutom kör de som galningar i sina snutbilar. Det är inte heller bra.

Så varför inte en nollvision? Noll poliser till 2050. Det bör vara uppnåeligt.

Med vänlig hälsning,

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Civilingenjör utan gränser
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *