Brott mot mänskligheten

By | februari 28, 2018

Du känner väl till, Beisi, att praktiskt taget samtliga problem och olyckor i vinterväglag ytterst är en konsekvens av saltningen på våra allmänna vägar. Saltningen lurar och vilseleder trafikanter att hoppas på och att tro att det ska tillhandahållas sommarväglag året runt. Det kommer aldrig, under överskådlig framtid, att kunna infrias.

Saltningen utgör ett uppsåt att förändra naturliga förutsättningar som kan bedömas med förnuftet till onaturliga förutsättningar som inte kan bedömas med förnuftet och innebär ett direkt vållande, alternativt ett indirekt vållande av, olyckor, problem och döda vägtrafikanter.

Det är ostridigt att Lena Erixons (gärningsmannens) saltning av våra vägar har mycket gemensamt med Adolf Hitlers gasning av judar och romer:

1. Ett kemiskt medel
2. På ett begränsat utrymme/område
3. Inget alternativ för målgruppen, offren, de utsatta
4. Dödsoffer och skadade

Lägg därtill som konsekvens av saltningen:
– Grov allmänfarlig ödeläggelse
– Grov ekonomisk svindel av/mot det svenska folket
– Hets mot folkgrupp, hets mot samtliga friska och intelligenta medborgare som vet att saltningen är kriminell
– Biologisk och upplevd miljöförstöring inkluderande livskvalitetsstympning

Om du, Beisi, inte förstår att saltning av våra vägar är ett brott, har du inte rätt att uppbära månatligt understöd av allmänna medel, det som i privat verksamhet benämns lön eller arvode.

Hälsa gärna din kollega Bengt Olsson.

I egenskap av civilingenjör och samhällsbärare med helhetssyn, protesterar jag mot ”Demokratins Diktatur i Borlänges Dårhus” också benämnd Trafikverket, härbärgerande världssamfundets, tillika den svenska terrorismens, genom vägsaltning, grövsta brottslingar mot mänskligheten.
Bengt ”LinkedIn” Jonasson
Civilingenjör utan gränser
At Speaker’s Corner
08-50010220, 070-6605447
www.absolutvetande.se
Skickat från min iPhone8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *