Tag Archives: Jonas Sjöstedt

Misstanke om brott

Det bör utredas om partiledaren agerat vårdslöst och missbrukat samhällets välfärdstjänster. En partiledare borde föregå med gott exempel. Det här liknar mest förskingring och missbruk av offentliga tillgångar/resurser. Att Jonas Sjöstedt, en vuxen i sin bästa ålder, har agerat vårdslöst, ja rent av brottsligt, torde det inte råda något tvivel om. Det gäller ju att… Read More »

Sverige är absolut jämställt, Jonas

Det kan inte bli mer än jämställt. Därmed inte sagt att vi är lika värda på marknaden, om än vi har lika människovärde. Det innebär alltså att alla kan inte ha lika lön. I privat sektor är man ofta mer produktiv och har därför mer betalt. Tyvärr förekommer mot sjuksköterskor kränkande undantag. Myndighetspersoner är ”mer… Read More »