ASEA och Redox Signalmolekyler

ASEA REDOX-SIGNALMOLEKYLER – INFORMATION I VÄSTERÅS 2015-03-23

Följande utgör mina egna anteckningar. Jag är inte expert på detta utan återger information så gott jag kan. Läste visserligen biokemi på Katedralskolan i Växjö för 50 år sedan. Mötet pågick under en dryg timme inklusive översättning till svenska, vilket knappast behövdes. Trish var väldigt tydlig. Därefter följde frågestund samt information från medlemmar vilka använt ASEA under kortare eller längre tid.

Pia Eriksson som tog ASEA till Sverige för cirka två år sedan var värd för mötet vilket samlade cirka 150 gäster från hela Sverige. Pia Eriksson välkomnade Trish och Bob Schwenkler från Idaho vars föräldrar utvandrat till USA.

Trish stod för hela föreläsningen med hjälp av en Power-Point-Presentation som Bob hade skapat. Under sin senaste turné hade paret besökt Ungern och Norge. Trish har sedan 1993 varit aktiv utbildare inom området hälsoprodukter.

Inledningsvis förklarade Trish att det finns en glolbal strävan från vissa aktörer att censurera, undanhålla för lekmän, information om hälsa, antagligen till gagn för de företag som tjänar massor på sina läkemedelsprodukter.

Trish har under de senaste fem åren enbart informerat om ASEA. Två personer, Verdis Norton – Kraft Foods och Dr Gary L. Samuelson – atomfysiker ligger bakom framtagningen av produkten. De hade möjlighet att sälja patentet/produkten för en svindlande summa pengar. Men de valde istället att människorna skulle få tillgång till ASEA. Annars fanns ju en uppenbar risk att produkten skulle stoppas i ”malpåse” och en eventuell framtida lansering kunde försenats tio år eller mer.

Tack vare produktens funktion har nu ASEA utvecklats till ett strålande framgångsföretag. Så småningom kommer alla människor att veta om ASEA. (Ungefär som att alla idag känner till Internet, min egen kommentar).

ASEA har nu verkat affärsmässigt under fem år och är etablerat i 25 länder. All produktion/tillverkning av produkten görs i Utah. Det finns tio globala utskeppningsorter varav fyra i Europa. Min första leverans kom från Holland.

REDOX SIGNALERING TEKNOLOGI

• Som stöd/underlag för produkten finns åtskilliga patent
• Det existerar ingen konkurrens
• Det finns inga kopior
• 50% av användare uppnår förbättringar efter 30 dagar
• 90% av användare uppnår förbättringar efter 90 dagar

All teknik är baserad på cellens funktion
För alla människor är det optimalt att ha friska celler
Idén med ASEA är att leva ”yngre”, bättre och längre
Kunskapen om ”redox” växer snabbt inom ”vetenskapen”. Enligt Trish har det publicerats 7500 artiklar/studier i medicinska tidskrifter. Vidare finns det 1200 böcker som behandlar ämnet. Trish nämnde också nobelpristagaren James Watson i sammanhanget men jag missade den eventuella kopplingen till ASEA. Emellertid nämndes att ASEA kan verka bromsande/hämmande på typ-2-diabetes.

Trish kom sedan in på cellens funktion och dess mitokondrier som svarar för energiförsörjning via ATP (adenosintrifosfat …) men vilka mitokondrier också producerar REDOX SIGNALMOLEKYLER. De bidrar till, har som funktion, att svara för signalering till/mellan olika system i kroppen. Hit räknas t.ex:

• Immunförsvar
• Matsmältning
• Upptäckt av fel
• Upptäckt av bakterier
• Reparera celler
• Ersätta celler

Som följd av ökad ålder, som följd av usla matvanor och som följd av stress minskar antalet redox signalmolekyler i den egna kroppen.

Bebisar producerar för fullt och produktionen hålls på en hög nivå upp emot tonåren. Sedan minskar halten/koncentrationen av dessa livsviktiga molekyler. Hudceller ersätts långsammare och så småningom knappast alls.

• Vi får mer utpräglade rynkor
• Minnet försämras
• Leder gör ont
• Vi sover sämre
• Osv

PRODUKTION AV ASEA I TRE STEG

1. Man utgår från vatten med en lagom salthalt
2. Salt och vatten ”separeras” till Na, Cl, H och O
3. Omstrukturering till stabiliserade redox signalmolekyler

• ASEA är en helt kroppsegen produkt
• ASEA är till 100% säker att använda också vid eventuell ökad användning
• ASEA har ett lågt saltinnehåll och smakar praktiskt taget som vanligt vatten
• ASEA är inte ett dopingpreparat
• ASEA är inte en vitamin
• ASEA är inte en mineral
• ASEA är inte en antioxidant
• ASEA är inte en ”juice”

Redox signalmolekyler finns naturligt endast i levande celler hos djur, människor och växter.

ASEA dricks med 6 cl på morgonen och 6 cl på kvällen. En butelj om 960 ml räcker nominellt 8 dagar. En månadsleverans om fyra buteljer räcker alltså en månad.

Min första förpackning av ASEA.

Min första förpackning av ASEA.

Som komplement till drycken ASEA, som också kan sprayas på huden, droppas i ögon eller öron, finns också en gel, ”Remu 28”, med mer koncentrerade redox signalmolekyler. Gelen gnids in där skadan eller problemet finns.

The breakthrough, klicka på länken nedan …

Breakthrough

MVH
Bengt Jonasson
08-50010220, 070-6605447
ansvarsfull.kompetens@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *