Vem ska åtala riksåklagaren d.v.s. Anders Perklev

By | november 18, 2013

Perklev har försummat att åtala Ingemar Skogö och Gunnar Malm

Riksåklagare

Anders Perklev har under 2013 varit väl informerad om Ingemar Skogös och senare Gunnar Malms omfattande brottslighet genom vägsaltning. Det handlar om dödade vägtrafikanter som följd av den uppsåtliga saltningen med avsikt att förändra naturliga till onaturliga förutsättningar längs våra vägar. Saltningen innebär dessutom ekonomisk svindel mot det svenska folket samt grov allmänfarlig ödeläggelse m.fl. brott som diskriminering, mobbing och hets mot folkgrupp.

Anders Perklevs försumlighet och/eller dennes kollegors försumlighet i egenskap av chefsåklagare, att inte väcka åtal, innebär såvitt jag kan förstå ett skyddande av brottsling. Man kan ställa sig frågan om här föreligger jäv. Myndighet skyddar myndighet. Myndigheter håller ihop mot oss människor. Att genom försumlighet skydda brottsling är i sig ett brott. Vem ska väcka åtal mot Anders Perklev… hans fru Carina, justitieminister Beatrice Ask eller kan han möjligen åtala sig själv. Blir inte det ett nytt jäv i så fall? Speciellt om han sedan väljer att lägg ned åtalet ”i brist på bevis”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *