Varför gör Alliansen ingenting?

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Centerpartiets sakkunnige stödjer Absolut Vetandes krav på saltfria vägar.

Mattias Danielssons uttalande styrker negativa konsekvenser av vägsaltning.

Mattias Danielssons uttalande styrker negativa konsekvenser av vägsaltning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *