Utvidgad syn på terrorism

Inte endast de månatliga understödsobjekten, i privat sektor benämnda löntagare, på Trafikverket, typ Lena Erixon (GD) och Charlotta Lindmark (chefsjurist) kommer framledes att betraktas som terrorister. Nej, också de som har koppling till terroristorganisationen, samröre med de månatliga understödsobjekten på Trafikverket, ska fortsättningsvis betraktas som terrorister, om man får tolka justitieminster Morgan Johansson objektivt.

Tänk att vi har, släpar på, 349 riksdagsmän, samtliga ansvarslösa, samtliga kriminella och samtliga utvecklingsstörda, vilka tillåter saltning av våra vägar.

Karin Svensson-Smith ordförande i Trafikutskottet, fattar heller ingenting. Anders Ygeman lyfte inte heller ett finger för Sveriges och trafikens bästa. Hur mycket förstår Anna Johanssson?

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *