Lagskärpning – nu hänger GD Lena Erixon löst

By | februari 27, 2016

Nu ska det ännu tydligare bli brottsligt att känna till att brott pågår och samtidigt underlåta att informera därom. Trafikverkets generaldirektör känner till, eller borde känna till, att våra vägar begjuts med salt eller saltlösning, utgörande kemisk krigföring mot oss människor. Personligen har jag har informerat om den kriminella saltningen sedan inledningen av 1970, så jag är definitivt ingen brottsling.

Jag finner det mycket märkligt att avrättningen/krocken i Rasbo med sex döda inte resulterat i en uppenbar ”Lex Skogö”.

Saltning av vägar skulle möjligen kunna tillåtas om det fanns alternativa vägar att salta. Men nu saltas ju de ordinarie vägarna, det vill säga det enda alternativet för oss vägtrafikanter. Det innebär att vi skattebetalare befinner oss i samma situation som de stackars judar och romer som gasades av Hitlers bödlar. De hade ju inte någon kemiskt fri lokal att uppehålla sig i. Endast den kammare till vilken gasen doserades utgjorde offrens alternativ.

Förutom att saltningen utgör anstiftan till mord, grovt vållande till annans död, invalidisering och vållande av kroppsskada kan följande brottsrubriceringar anföras:
Grov allmänfarlig ödeläggelse
Grov ekonomisk svindel
Rasism
Terrorism
Hets mot folkgrupp
Livskvalitetsstympning
Biologisk och upplevd miljöförstöring

Den generaldirektör eller ansvarig minister som tillåter vägsaltning är uppenbarligen inte bara ansvarslös, inkompetent och kriminell, utan också sjuk, innanför sitt begränsade rättslöshetskranie.

Ett alternativ till Ingemar Skogö, Sadam Hussein, Gunnar Malm, Bashar al-Assad eller Lena Erixon

Ett alternativ till Ingemar Skogö, Sadam Hussein, Gunnar Malm, Bashar al-Assad eller Lena Erixon

Vägsaltning är ett uppsåt att sabotera samhälle och trafiksäkerhet

En av Trafikverkets marodörer och bödlar… En satans utsände borde man hävda!

Olof Lundemo i DN 2007-10-29

Olof Lundemo i DN 2007-10-29

Anders Perklev har att att lagföra Lena Erixon. Men också Ingemar Skogö och Gunnar Malm är belastade av åtskilliga dödsoffer för det trafikvåld vägsaltningen för med sig.

Märkligt att det läggs så mycket resurser på att utröna vem som sköt Olof Palme. Samtidigt struntar man i att lagföra den som avrättade:

+ Rashid Ahmad Nia
+ Katarina Almgren
+ Sirvi Bylund
+ Anna Eriksson
+ Gunilla Eriksson

Eller är det möjligen så att generaldirektörer har rätt att begå brott genom sitt uppsåtliga vållande. Läs mer i SVEA HOVRÄTTS dom Mål nr B 4488-08 i vilken Ingemar Skogö friades genom Fredrik Wersälls försumlighet, okunnighet eller jävsförhållande till myndighetskollegan på Vägverket.

Riksåklagaren har under lång tid försummat att väcka åtal mot Ingemar Skogö och Gunnar Malm.

Riksåklagaren har under lång tid försummat att väcka åtal mot Ingemar Skogö och Gunnar Malm.

Här har ni Ingemar Skogö, alltid lika svettig, kan inte svara på en enda fråga … bara svammel från detta kostnadsställe … En förolämpning av det svenska folket att Ingemar Skogö fått husera på både Luftfartsverket och Vägverket med sin utpräglade inkompetens.

Ingemar Skogö, tidigare "generaldirektör" på Vägverket, vilken saltade ihjäl vägtrafikanterna. Generalsabotör vore en mer passande titel.

Ingemar Skogö, tidigare ”generaldirektör” på Vägverket, vilken saltade ihjäl vägtrafikanterna. Generalsabotör vore en mer passande titel.

För 150.000 kr per månad erbjuder jag mina båda hjärnhalvor, Ondskan och Olyckan.

För 150.000 kr per månad erbjuder jag mina båda hjärnhalvor, Ondskan och Olyckan.

Tre framstående lögnare om vägsaltningens förträfflighet är:
Jan Ölander (Vägverket)
Björn Rosengren (Näringsminister)
Jan Pettersson (Trafikverket)

Också ägare till bakhjulsdriva BMW hatar vägsalt.

Också ägare till bakhjulsdriva BMW hatar vägsalt.

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?

MVH

Bengt Jonasson
070-6605447

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *